Drukuj

 

,,Sprzątanie świata” to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

 

Trochę historii...

Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w sprzątaniu terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Koordynatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia.

Sprzątanie Świata w Polsce

W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Uczestniczy w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. W bieżącym roku szkolnym także nasi uczniowie zaangażowali się w/w akcję poprzez sprzątanie terenu wokół szkoły. Działanie to pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie twórcze i aktywne, z poczuciem odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej planety.