Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie zaprasza do składania ofert na dostawę wkładów drukujących: tonerów do drukarek laserowych zakupionych na potrzeby realizacji projektu pn. "Czas na zawodowców".

Więcej: ZAPYTANIE O CENĘ- ZSA.26260.4.2019.PM

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e1d32242-717d-4ef3-a144-e2ea3d0c308f…

Więcej: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_CnZ - ZSA.26260.19.2018.PM

Zespół Szkó Agrotechnicznych w Bożkowie zaprasza do składania ofert na obsługę i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizację przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykułu dla uczestniów obozów naukowych w ramach projektu "Czas na zawodowców".

 

Link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/182351

 

 SIWZ

Więcej: CnZ - ZSA.26260.19.2018.PM

Obsługa i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady, kolacje oraz organizacja przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn."Czas na zawodowców".

Link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/179129…

Więcej: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ZSA.26260.19.2018.PM

Link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/166527…

Więcej: ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ, CAŁODZIENNE ŻYWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. ,,CZAS NA ZAWODOWCÓW" (ZSA.26260.17.2018.PM)