Jedną z istotniejszych form wsparcia w projekcie „Czas na zawodowców” są staże zawodowe odbywane u pracodawców. Analiza potrzeby realizacji projektu wykazała, że pracodawcy funkcjonujący w naszym regionie zgłaszają trudności z rekrutacją osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Podkreślają, że poziom tych

kwalifikacji, szczególnie u osób rozpoczynających pracę nie odpowiada ich zapotrzebowaniu. Zauważają szczególnie brak umiejętności praktycznych, znajomości nowych technologii i rozwiązań stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. W celu podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych

uczniów i nabywania przez nich doświadczenia pracy w warunkach rzeczywistych, w projekcie zaplanowano realizację staży i praktyk zawodow…

Więcej: STAŻE ZAWODOWE