Projekt „Czas na zawodowców” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne (nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-226/17) oraz z Budżetu Państwa.

Beneficjentem dofinansowania jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Udział w projekcie biorą Partnerzy:

Powiat Dzierżoniowski

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
Zespół Szkół Nr 2 im.prof.Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

 Powiat Wałbrzyski

ZS. M. Skłodowskiej-Curie

 Gmina Legnica

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
Zespół Szkół Samochodowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Zespół Szkół Budowlanych

 Powiat Głogowski

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Technikum nr 6 w Głogowie

 Gmina Jelenia Góra

Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 Powiat Oleśnicki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

 Powiat Średzki

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

 Powiat Ząbkowicki

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

 ZSP w Biedrzychowicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej

 ZSA w Bożkowie

Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich  

 Powiat Świdnicki

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy
Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy
Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
Zespół Szkół w Strzegomiu
Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie

 Gmina Wałbrzych

Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Energetyk
Zespół Szkół Nr 5 Wałbrzych

 Politechnika Wrocławska

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu