ZSA w Bożkowie jest realizatorem projektu" Czas na zawodowców". Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia. W ramach projektu ZSA wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje obozy naukowe, które są jedną z form wsparcia w projekcie. Zajęcia z młodzieżą prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej oraz studenci kierunków informatycznych.…

Więcej: CnZ - OBOZY NAUKOWE W ZSA W BOŻKOWIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego, co jest realizowane w projekcie poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych

Tym samym od początku projektu do września br. w ramach „Czasu na zawodowców” uczniowie rozpoczęli łącznie 377 staży u pracodawców z całego Dolnego Śląska (w tym 109 kobiet oraz 268 mężczyzn). Odbywają się one m.in. w zawodach…

Więcej: „REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE”

 

Wiele dzieje się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. W chwili obecnej trwa realizacja projektu ,,Bożkowskie Centrum Umiejętności – od praktyki do profesjonalizmu”, którego otwarcie nastąpi we wrześniu tego roku. Tymczasem szkoła bierze udział w kolejnym projekcie, którego podpisanie miało miejsce w ostatnich dniach.

           W dniu 07 marca 2018 roku doszło do podpisania umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu  pn. ,,Czas na zawodowców” w ramach dofinansowania unijnego.  W imieniu województwa umowę podpisali Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Panem dr. Tadeuszem Samborskim - Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerami projektu są: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz powiaty i niektóre gminy naszego województwa. Projekt skierowany jest do szkół zawodowych Dolnego Śląska.

           Realizatorem tego projektu jest nasz Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Oprócz tego zadania oczywiście będziemy brać aktywny udział i korzystać z wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. W ramach projektu przewidziane są staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne, szkolenie kadry nauczycielskiej, obozy naukowe. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie zwiększą szanse na znalezienie zatrudnienia, a szkoła pozyska nowe pracownie oraz pomoce dydaktyczne.

         Realizacja projektu rozpocznie się już 2.04.2018 i będzie trwać do 31.08.2019r. Z wytęsknieniem czekamy na pierwsze działania.