ZSA w Bożkowie jest realizatorem projektu" Czas na zawodowców". Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia. W ramach projektu ZSA wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje obozy naukowe, które są jedną z form wsparcia w projekcie. Zajęcia z młodzieżą prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej oraz studenci kierunków informatycznych.