Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego, co jest realizowane w projekcie poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych

Tym samym od początku projektu do września br. w ramach „Czasu na zawodowców” uczniowie rozpoczęli łącznie 377 staży u pracodawców z całego Dolnego Śląska (w tym 109 kobiet oraz 268 mężczyzn). Odbywają się one m.in. w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk oraz wiele innych. Dodatkowo, do tej pory udział w zajęciach laboratoryjnych wzięło udział 12 grup uczniów i uczennic dolnośląskich szkół zawodowych – łącznie 181 osób. W tym roku planuje się organizację takich zajęć jeszcze dla 8 grup, czyli ok 120 osób.

Również i nauczyciele szkół biorących udział w projekcie szkolą się w ramach „Czasu na zawodowców”. Do końca września odbyły się 2 szkolenia z „Innowacyjnej dydaktyki”, w ramach których przeszkolono 12 osób (nauczycieli zawodów m.in.: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz i technik odnawialnych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej). Do końca 2018 roku przeszkolonych zostanie jeszcze 24 nauczycieli. Fotorelację z tych szkoleń można obejrzeć w zakładce „Galeria”.”