Wiele dzieje się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. W chwili obecnej trwa realizacja projektu ,,Bożkowskie Centrum Umiejętności – od praktyki do profesjonalizmu”, którego otwarcie nastąpi we wrześniu tego roku. Tymczasem szkoła bierze udział w kolejnym projekcie, którego podpisanie miało miejsce w ostatnich dniach.

           W dniu 07 marca 2018 roku doszło do podpisania umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu  pn. ,,Czas na zawodowców” w ramach dofinansowania unijnego.  W imieniu województwa umowę podpisali Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Panem dr. Tadeuszem Samborskim - Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerami projektu są: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz powiaty i niektóre gminy naszego województwa. Projekt skierowany jest do szkół zawodowych Dolnego Śląska.

           Realizatorem tego projektu jest nasz Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Oprócz tego zadania oczywiście będziemy brać aktywny udział i korzystać z wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. W ramach projektu przewidziane są staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne, szkolenie kadry nauczycielskiej, obozy naukowe. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie zwiększą szanse na znalezienie zatrudnienia, a szkoła pozyska nowe pracownie oraz pomoce dydaktyczne.

         Realizacja projektu rozpocznie się już 2.04.2018 i będzie trwać do 31.08.2019r. Z wytęsknieniem czekamy na pierwsze działania.