Technik technologii żywności, to kierunek w którym uczniowie zapoznają się z procesami technologicznymi w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Absolwent tego kierunku wykonuje zadania związane z wytwarzaniem artykułów żywnościowych, takie jak: organizowanie i nadzorowanie procesów pracy i produkcji, dobieranie maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji, prowadzi uproszczoną rachunkowość i oblicza opłacalność produkcji oraz stosuje zasady marketingu.