Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne  i fizykoterapeutyczne.
Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
- profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.


Co można zrobić kończąc technikum weterynaryjne?

Można zostać:
Położną
Farmaceutą
Pielęgniarzem
Opiekunem
Higienistą dentystycznym


Iść na studia np. na Lekarza Weterynarii

Doskonalić się i zostać

Pielęgniarą weterynaryjną,
Zoofizjoterapeutą
Behawiorystą
Groomerem
Hodowcą zwierząt
Sprzedawcą w sklepie zoologicznym