Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Agrotechnicznych na rok szkolny 2018/2019 jest dostępny w tym miejscu

Dokumenty rekrutacyjne