Zespół Projektowy  ogłasza konkurs na logo projektu

„ Lepszy w zawodzie- bardziej mobilny w życiu- zagraniczne praktyki uczniów ZSA”

Logo wybrane przez Komisję Konkursową zostanie umieszczone na koszulkach .

Na zgłoszenia czekamy do piątku 07.02.2014.

 

 

 

 

Komisja Konkursowa