W maju ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji wniosku Lepszy w zawodzie, bardziej mobilny w życiu – zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Wniosek ten przygotowany został przez grupę nauczycieli ZSA i złożony na konkurs ogłoszony w ramach Programu Leonardo da Vinci. Sam program ma na celu promowanie mobilności na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. narzędzia EUROPASS, o które w związku z projektem będzie wnioskować szkoła dla uczniów biorących udział w zagranicznym stażu), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

         Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

         Niezmiernie nam miło, że nasza szkoła może korzystać ze wsparcia i pomóc uczniom w zdobyciu nowych kwalifikacji promując przy tym mobilność i innowacyjność. Projekt realizowany jest od kilku miesięcy (kurs językowy, kurs pedagogiczny, Dzień Niemiecki, promocja programu), a głównym przedsięwzięciem jest wyjazd grupy 10 osób na zagraniczną praktykę do Kollitsch – saksońskiego ośrodka szkoleniowego.

         Uczestników projektu wyłoniono w drodze konkursu – warunkiem wzięcia udziału było złożenie pracy pod tytułem Moje wymarzone gospodarstwo. Pomysłowość uczestników mile zaskoczyła Komisję Konkursową, niemniej trzeba było wyłonić najlepsze prace. Warunkiem wyjazdu było też dobre sprawowanie oraz znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Wyłonieni uczniowie – już jako uczestnicy - mieli obowiązek wzięcia udziału w przygotowaniu językowym (kurs języka niemieckiego) oraz kulturowo-pedagogicznym – kursach organizowanych na terenie szkoły. W styczniu grupie 10. wybrańców zamówiono gadżety z logo projektu (koszulki), odzież roboczą oraz zorganizowano sam wyjazd.

         09. marca uczestnicy projektu wyjechali do Niemiec. Tam doskonalić będą swoje umiejętności, poszerzać zakres wiedzy związanej ze swoim profilem kształcenia oraz w praktyce nauczą się języka niemieckiego związanego z ich branżą.

                                                                                                       info

                                                                                              Zespół Projektowy