Poniedziałek 3. września 2018r. był znamienny dla całej społeczności ZSA w Bożkowie. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole miała szczególnie uroczysty charakter, ponieważ wiązała się z otwarciem Bożkowskiego Centrum Umiejętności.Na uroczystość otwarcia nowoczesnego zaplecza technicznego ZSA przybyło wielu znamienitych gości, m.in.: Pan dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Julian Golak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Zbigniew Szczygieł - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pani dr inż. Anna Ogły – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwer…

Więcej: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - OTWARCIE BOŻKOWSKIEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

 

Mury Bożkowskiego Centrum Umiejętności już stoją, budowa w toku, obiekt będzie otwarty we wrześniu 2018 roku.

 

 

W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie nastąpiło radosne wyczekiwanie. Od września 2017r. trwa  bowiem budowa Bożkowskiego Centrum Umiejętności realizowana w ramach projektu ,,Od praktyki do profesjonalizmu”, która zakończy się jeszcze w tym roku szkolnym. BCU będzie bazą dydaktyczną do nauki i przeprowadzania egzaminów w zawodach przyrodniczo-technicznych, rolniczych i mechanizacyjnych. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności, korzystając z nowego zaplecza, m.in. w zakresie  rolnictwa, architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. To będzie także doskonale wyposażone zaplecze do kształcenia w nowo wprowadzonym przez ZSA zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki, w którym uczeń zdobywa wied…

Więcej: Otwarcie BCU coraz bliżej

Realizacja projektu pn. „Od praktyki do profesjonalizmu - Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” jest dopełnieniem projektu zrealizowanego wcześniej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie pn. „ Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie”. Zadanie to obejmuje budowę  zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodów w ZSA w Bożkowie . Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez utworzenie profesjonalnej bazy dydaktycznej do nauki w zawodach przyrodniczo-technicznych, rolniczych i mechanicznych. W wyniku realizacji  projektu BCU  wybudowana zostanie infrastruktura potrzebna do nauczania praktycznego i egzaminowania, m.in. w zakresie  mechaniz…

Więcej: „UROCZYSTE PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO I WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BOŻKOWSKIEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI”