W dniu 16.02.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie odbył się Miejsko-Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna ze szkół z gminy miejskiej i wiejskiej Nowa Ruda, która w eliminacjach szkolnych zajęła pierwsze trzy miejsca. Uczestnicy podobnie jak w latach wcześniejszych zostali podzieleni na grupy, zgodnie ze strukturą szkół.  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, reprezentowali Arnold Bukowski i Arleta Rowińska – uczniowie Klasy II Technikum Agrobiznesu oraz Dawid Mizera - uczeń Klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Pierwszy etap turnieju to część pisemna - uczestnicy zobowiązani byli do rozwiązania testu, składającego się z 30 zestawów pytań, który stanowił indywidualną eliminację do części ustnej finałowej. Z każdej grupy do finału kwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników turnieju. Po wyłonieniu najlepszych odbyła się część finałowa ustna, w której każdy finalista odpowiadał na wylosowane przez siebie 3 pytania, z których dwa pytania były teoretyczne   i jedno praktyczne. Odpowiedzi oceniali jurorzy, których przewodniczącym był Pan mł. bryg. Rafał Chorzewski - Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie. Stawką turnieju było wyłonienie po trzech najlepszych z każdej grupy na eliminacje powiatowe. Po części pisemnej dwoje uczniów z Technikum Agrobiznesu im. Władysława S. Reymonta z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie zakwalifikowało się do finałowej piątki, zajmując w finale miejsca: pierwsze Arnold Bukowski i piąte Arleta Rowińska. W Turnieju powiatowym naszą Szkołę reprezentował będzie Arnold Bukowski. Należy zaznaczyć, że uczestnicy Miejsko-Gminnego Turnieju zostali wyróżnieni, nagrodami i dyplomami, a po podsumowaniu wszystkich punktów Zespół Szkół Agrotechnicznych uplasował się na drugim miejscu.

Tekst i zdjęcia st. kdt Arleta Rowińska