Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim finale „Olimpiady Wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” dla uczniów szkół rolniczych województwa dolnośląskiego pn. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Oddziały Regionalne KRUS. Podstawowym celem Olimpiady jest upowszechnienie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród uczniów szkół rolniczych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Finał olimpiady odbył się dnia 24 listopada 2017 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ponad 20 uczniów z 8 szkół rolniczych województwa dolnośląskiego miało do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań. Mateusz FRĄCZEK z III klasy technikum agrobiznesu został laureatem olimpiady zdobywając IV miejsce oraz cennąnagrodę rzeczową – miniwieżę.

 Mateuszowi gratulujemy!

Przypominamy, że jest to kolejny sukces uczniów naszej szkoły biorących udział w tej Olimpiadzie. W 2007 r. Mirosława Szylle zdobyła III miejsce, w 2010r. Mateusz Dziechciaronek zdobył II miejsce, w 2011r. Klaudia Dąbrowa zdobyła II miejsce, w 2012 r. Piotr Koh  zdobył III miejsce, w 2016r. Kacper Strusiński zajął IV miejsce.

Opiekunem uczniów jest Anna Błotnicka.