,,Ten szereg skał rozciąga się na osiem lub dziewięć mil angielskich,
zaczyna się i kończy tak nagle, że wygląda jak korona na szczycie góry...”

Tak o Szczelińcu Wielkim pisał w swoich listach z podróży John Quincy Adams. Od tamtych czasów góry te urzekają wędrowców tajemnicą, jaką skrywają pośród skał. Poznania tej tajemnicy i niezwykłego piękna gór podjął się uczeń Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie – Radosław Kopalko z kl. II technikum architektury krajobrazu. Uzyskana przez Radka wiedza dotycząca walorów przyrodniczych Gór Stołowych oraz zmysł artystyczny zapewniły mu I-sze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. ,,Niezwykłe oblicza Gór Stołowych”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 grudnia br w siedzibie Dyrekcj…

Więcej: NIEZWYKŁE OBLICZA GÓR STOŁOWYCH I SUKCES UCZNIA ZSA W BOŻKOWIE

W dniach 11 – 12.10.2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zorganizował Zawody Użyteczno – Bojowe klas mundurowych województwa dolnośląskiego. W pierwszym dniu zawody odbywały się na strzelnicy Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Kraju w Polanicy – Zdr., gdzie odbyto strzelanie z karabinka sportowego KBKS, oraz część zajęć z terenoznawstwa, w tym wykonanie szkicu terenu i konkurencję z samoobrony

W drugim dniu zawody odbywały się na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej im. „Karpatczyków” w Kłodzku. W otwarciu zawodów użyteczno – bojowych klas mundurowych województwa dolnośląskiego, uczestniczył minister Kancelarii Premiera Pan Michał Dworczyk.

Na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej uczniowie zmagali się w 8 konkurencjach m…

Więcej: ZAWODY UŻYTECZNO-BOJOWE KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2018

W dniu 8 X 2018 roku 4-osobowa drużyna młodzieży z ZSA w Bożkowie: Ewa Krzysica , Urszula Drąg, Arnold Bukowski i Daniel Malinowski pod opieką p. M. Nodzyńskiej - Wilczek wzięła udział w II Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach, który odbył się Centrum Turystyczno- Sportowym w Nowej Rudzie. Konkurs składał się z dwóch części : pisemnej i ustnej. Zagadnienia konkursowe dotyczyły historii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie i gospodarce Polski i Czech. Rywalizowaliśmy z 22 drużynami z Polski i 6 drużynami z Czech. Celem konkursu było wzajemne poznanie się oraz zacieśnienie polsko-czeskiej współpracy . Organizatorem konkursu był pan Julian Golak. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w polsko-czeskich zmaganiach konkursowych.

Uczniowie ZSA w Boż…

Więcej: II KONKURS WIEDZY O POLSCE I CZECHACH