Dnia 20.10.2014 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu  - klasa mundurowa  Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do 22 Karpackiego Batalionu Piechoty  Górskiej  w Kłodzku. Pobyt rozpoczął się od przywitania klasy przez plut. Andrzeja Pinkiewicza, a następnie skierowano uczniów na  plac alarmowy, gdzie zostali podzieleni na 4 grupy tematyczne. Pierwsza grupa ćwiczyła wybrane elementy musztry oraz rozkładanie i składanie pistoletu szturmowego wz. 96 „Beryl”, druga  po rozgrzewce ćwiczyła elementy samoobrony, trzecia  grupa ćwiczyła sposoby walki w warunkach styczności  z nieprzyjacielem, zakończeniem których  było strzelanie kulami&nb…

Więcej: Zajęcia edukacyjne w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

10. października młodzież klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych wyruszyła...

Po lekcjach spakowanych w plecaki mundurowych z klasy I oraz przedstawicieli klas IV i II zabrał autokar i dowiózł na miejsce noclegu – do zaprzyjaźnionego już Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie. Tam czekali już na nas instruktorzy z wrocławskiego Bractwa Strzeleckiego Orle Gniazdo. Szkolenie rozpoczęła odprawa, podczas której podzielono młodzież na zespoły, wybrano dowódcę każdego z nich oraz przydzielono broń (repliki karabinów). Instruktorzy – Rafał i Adam - przedstawili również zasady, jakie odtąd panować miały wśród uczniów. Merytoryczne dowództwo przejęli instruktorzy, natomiast nauczyciele ze szkoły (p. Arkadiusz Czerniawski, p. Katarzyn…

Więcej: Szkolenie klas mundurowych

Dnia 29.05.2014 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu – klasa mundurowa Zespołu Szkół  Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli  w wycieczce edukacyjnej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP  w Nowej Rudzie. W sali narad i szkolenia Dowódca  Pan st. kpt. Rafał Chorzewski  po przywitaniu uczniów, przedstawił krótką historię dowodzonej przez siebie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,  strukturę Państwowej Straży Pożarnej w Polsce oraz omówił  ustawowe  zadania jakie ma do spełnienia  Straż Pożarna  m. in. w walce z pożarami, ratowaniem  ludzi uczestniczącymi  w wypadkach oraz w walce z żywiołami naturalnymi, podkreślając przy tym aktualne zagrożenie powodziowe występ…

Więcej: Zajęcia edukacyjne w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie.

Dnia 12.03.2014 klasa I Technik Agrobiznesu wraz ze swoją wychowawczynią Beatą Legieć reprezentowała Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie w  uroczystościach związanych z obchodami 15 rocznicy przystąpienia Polski do NATO w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w  uroczystym  apelu,  podczas którego nastąpił przemarsz wojska. Po uroczystościach  apelowych  wszyscy podziwiali popisowy pokaz samoobrony . Żołnierze  przygotowali  szereg innych ciekawych punktów programu :uczniowie mogli zobaczyć z bliska czołgi i inne pojazdy wojskowe ,  postrzelać z różnego rodzaju broni prezentowanej przez żołnierzy . Na koniec udaliśmy się do  Sali Tradyc…

Więcej: Wizyta I TA w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Dnia 04.02.2014 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu – klasa mundurowa Zespołu Szkół  Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Pobyt rozpoczął się od przywitania klasy przez funkcjonariuszkę  Placówki Straży Granicznej w Kłodzku Panią  sierż. sztab. SG  Marzenę Wierzchowską  i przedstawienia  programu pobytu. Po wejściu  do pomieszczenia dyżurno-operacyjnego placówki,   w którym podejmowane są  bieżące decyzje na bazie spływu informacji  z  ochranianego terenu, z młodzieżą szkolną spotkał się Komendant  Placówki  Straży Granicznej w Kłodzku Pan kpt.  SG Piotr PIEKARSKI, …

Więcej: Zajęcia edukacyjne w Placówce Straży Granicznej

Dnia 28.10.2013 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu  - klasa mundurowa  Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do 22 Karpackiego Batalionu Piechoty  Górskiej  w Kłodzku. Pobyt rozpoczął się od przywitania klasy przez instruktorów wojskowych, a następnie po sformułowaniu odpowiedniego szyku nastąpiła rozgrzewka, czyli bieg wokół  placu alarmowego przed zasadniczymi zajęciami. Po rozgrzewce uczniowie zostali podzieleni na 5 grup tematycznych. Pierwsza grupa ćwiczyła rozkładanie i składanie pistoletu maszynowego Beryl wz. 96, druga  zapoznała się z rodzajem  granatów ręcznych i ćwiczyła rzut granatem na odległość, trzecia  ćwiczyła pokony…

Więcej: Zajęcia edukacyjne w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku