Dnia 29.05.2014 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu – klasa mundurowa Zespołu Szkół  Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli  w wycieczce edukacyjnej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP  w Nowej Rudzie. W sali narad i szkolenia Dowódca  Pan st. kpt. Rafał Chorzewski  po przywitaniu uczniów, przedstawił krótką historię dowodzonej przez siebie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,  strukturę Państwowej Straży Pożarnej w Polsce oraz omówił  ustawowe  zadania jakie ma do spełnienia  Straż Pożarna  m. in. w walce z pożarami, ratowaniem  ludzi uczestniczącymi  w wypadkach oraz w walce z żywiołami naturalnymi, podkreślając przy tym aktualne zagrożenie powodziowe występujące na terenie Kotliny Kłodzkiej.  Kończąc  pożyczył przyjemnego i owocnego pobytu na terenie  Jednostki. Po wykładzie, wygłoszonym przez Pana st. kpt. Rafała Chorzewskiego, dalsze zajęcia z tematyki  pożarniczej prowadzone były przez Dowódcę Zmiany Pana  asp.  Szczepana Langsama,  który zgodnie z sugestiami  Szkoły przedstawił   parę tematów szczegółowych  m.in.  „Środki gaśnicze i  zasady  ich stosowania” oraz „Sprzęt ochrony dróg oddechowych”. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Następnie  uczniowie zwiedzili  Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, między innymi   sale odpoczynku,  pomieszczenia socjalne i szkoleniowe oraz dyżurkę, gdzie kierowane są wszystkie zgłoszenia o zdarzeniach w  terenie,  stanowiące  podstawę wyjazdu  zespołu dyżurnego  na wozie bojowym. W tym miejscu również monitorowany jest bieżący rozwoju sytuacji  i  prowadzonych działań w terenie oraz  w zależności od potrzeb podejmowane są dalsze decyzje. Po zwiedzeniu Jednostki  uczniowie udali się do pomieszczeń garażowych, gdzie młodzież szkolna miała  okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym bezpośrednio przez funkcjonariuszy PSP w działaniach ratowniczych, począwszy od  wozów bojowych, różnego rodzaju nożyc,  aparatów, w tym tlenowych  do sygnalizatorów bezruchu włącznie. Kończąc w imieniu uczniów  pragnę gorąco podziękować  Dowódcy  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej  w Nowej Rudzie Panu st. kpt. Rafałowi Chorzewskiemu  i  Panu asp. Szczepanowi Langsamowi  za umożliwienie  młodzieży pobytu na terenie Jednostki  i  zorganizowanie interesujących zajęć.                                                                                           

Stanisław  Burzyński