• W dniu 05.02.2020 r. uczniowie z klasy I i II - klasy mundurowe z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku w ramach „Dnia Otwartego Koszar”.

   

  Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez plut. Artura Jaworskiego i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 5 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na 8 grup.

   

  Pierwsza grupa ćwiczyła „Działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe”, druga ćwiczyła „Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej.” Trzecia zapoznawała się z budową broni 5,56 mm kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkładanie i składanie na czas. Czwarta zapoznała się z wybranymi elementami z terenoznawstwa m. in.”Orientowanie się w terenie bez mapy,” piąta wyznaczanie punktów na mapie na podstawie współrzędnych geograficznych i siatki UTM. Szósta grupa ćwiczyła „Elementy walki w bliskim kontakcie,” siódma ćwiczyła zgrywanie przyrządów celowniczych - LLS „Czantoria”, zaś ósma grupa ćwiczyła wybrane elementy musztry indywidualnej i zespołowej, m. in. zwroty w miejscu, oddawanie honorów, marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz zmiana szyku.

   

  Po 30 minutach zajęć, następowała zmiana grupy w poszczególnym punkcie.

   

  Po zakończeniu zajęć w grupach tematycznych uczniowie udali się do Sali Tradycji 22 Batalionu Piechoty Górskiej, gdzie poza zebranymi zbiorami zapoznali się również ze szlakiem bojowym „Karpatczyków” z okresu II wojny światowej.

   

Na zakończenie pobytu w imieniu uczniów, st. kdt Jakub Jabłoński na ręce

Pana plut. Artura Jaworskiego - podziękował Panu Arkadiuszowi Paciejewskiemu za

zorganizowanie zajęć na terenie jednostki oraz Panu plut. Arturowi Jaworskiemu i

pozostałym instruktorom za przeprowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną.

kdt Sara Piszczyk