Dnia 04.12.2018 roku uczniowie z klasy I i II Technikum Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta - klasy mundurowe, z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie przebywali w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Po przybyciu do portu lotniczego uczniowie zostali przywitani przez Pana mjr. SG Piotra Białka, który jednocześnie nakreślił planowany przebieg zajęć.

W czasie pobytu uczniowie poza zwiedzeniem Portu Lotniczego i zapoznali się z pracą poszczególnych służb na terminalach związanych z odprawą podróżnych, m. in.:

- z działaniem bramki bezpieczeństwa w czasie wchodzenia na teren lotniska;

- odprawą paszportową podróżnych;

- z działaniem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo podróżnych w czasie pobytu na lotnisku i w czasie lotu tj. wykrywanie i unieszkodliwianie ładunków wybuchowych przez pirotechników, wykorzystujących specjalistyczny sprzęt;

- z działaniem psów służbowych w zakresie wykrywania ładunków niebezpiecznych.

Mieli również możność zapoznania się z zadaniami i sprzętem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Lotniskowej Straży Pożarnej. Ponadto przebywając na płycie lotniska, uczniowie podziwiali odloty i przyloty samolotów.

Należy podkreślić, że uczestnicy wycieczki edukacyjnej z dużym zainteresowaniem poznawali tajniki służby Straży Granicznej na lotnisku.

Na zakończenie pobytu w Porcie Lotniczym kdt Arnold Bukowski w imieniu dyrekcji Szkoły, nauczycieli - opiekunów klas mundurowych i grupy uczniów biorących udział w wycieczce serdecznie podziękował na ręce Pana mjra SG Piotra Białka dla Komendanta Placówki Straży Granicznej - Port Lotniczy we Wrocławiu Panu ppłk SG Arturowi Malińskiemu za umożliwienie pobytu w Porcie Lotniczym oraz Panu mjr SG Piotrowi Białkowi i Pani plut. SG Dominice Tracz za zorganizowanie i prowadzenie bardzo interesujących zajęć.

Tekst: Wiktoria Pachołek

Zdjęcia: B.L.