Dnia 12.03.2018 roku uczniowie klasy pierwszej technik agrobiznesu– klasa mundurowa w Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

          Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Kłodzku Pana mjr. SG Przemysława Rogalskiego i zaproszenie do zajęć. Zajęcia rozpoczęły się od poznania środków transportu i znajdującego się na nim sprzętu wykorzystywanych w służbie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po zapoznaniu się ze sprzętem i środkami transportu, uczniowie udali si…

Więcej: WYCIECZKA EDUKACYJNA DO PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU

W dniu 14.02.2018 r. uczniowie  z klas: I i II - klasy mundurowe  Technikum  im. Władysława Stanisława  Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach  edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty  Górskiej  w Kłodzku. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez  por. Jana Gębalę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 7 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na siedem grup. Pierwsza grupa ćwiczyła postawy strzeleckie, druga zapoznawała się z budową  broni kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkładanie i składanie. Trzecia zapoznała się z podstawowymi wiadomościami z tere…

Więcej: Szkolenie wojskowe w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Dnia 07.12.2017 roku  uczniowie z  klasy II, III i IV Technikum  Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta - klasy mundurowe, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie przebywali w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w Porcie  Lotniczym  im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. W czasie pobytu uczniowie zwiedzili  Port Lotniczy i zapoznali się z pracą poszczególnych służb na  terminalu odpraw podróżnych, m. in.:

-  z działaniem   bramki bezpieczeństwa w czasie wchodzenia na teren lotniska;

-  odprawą paszportową  podróżnych;

-  z działaniem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo podróżnych w czasie lotu tj. wykrywanie i

    unieszkodliwianie ładunków wybuchowych…

Więcej: Wycieczka edukacyjna do Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

W dniu 26.10.2017 roku  w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju odbyły się V obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Organizatorem  obchodów, była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku. W obchodach uczestniczyła delegacja z Zespołu Szkól Agrotechnicznych  im. Batalionów Chłopskich  w Bożkowie:   Dyrektor  ZSA  Pan  mgr Józef  Kochniarczyk  oraz  poczet sztandarowy z klasy mundurowej  w składzie:  kdt Wiktoria  Klekocińska,  kdt  Sara  Wójtowicz, Wiktoria Pachołek i mł. kdt  Rafał Darłak  wraz  z opiekunem Panem mgr Stanisławem Burzyńskim. Po oficjalnych wystąpieniach okolicznościowych organizatorów i zaprosz…

Więcej: Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

W dniu 17.10.2017 r. uczniowie  z klas: I, II i III - klasy mundurowe  Technikum im. Władysława St. Reymonta w zawodzie Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach  edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty  Górskiej  w Kłodzku. Zajęcia zorganizowane zostały przez 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej, na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych  im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przed bramą koszar przez  sierż.  Łukasza  Podgórskiego i sprawdzenia obecności. Następnie uczniowie udali się na plac alarmowy, gdzie po przedstawieniu programu zajęć, które składały się z trzech bloków t…

Więcej: Zajęcia wojskowe w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Dnia 1 września na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Obchody odbyły się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, rozpoczęły się wciągnięciem polskiej flagi na maszt i odegraniem hymnu państowego, odczytany został apel poległych a żołnierze oddali salwę honorową. Po uroczystości Kacper  Karpiel i  Weronika Gólcz udzielili wywiadu do Radia Wrocław.…

Więcej: Obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej