I miejsce naszej reprezentacji w  III edycji zawodów użyteczno-bojowych klas mundurowych województwa dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

Więcej: I miejsce naszej reprezentacji

Dnia 22.03.2019 roku uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Nowej Rudzie. W sali narad i szkolenia Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP  Pan mł. asp. Bartosz Nowacki po przywitaniu uczniów, przedstawił strukturę Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, w tym strukturę PSP na szczeblu powiatu kłodzkiego oraz omówił ustawowe zadania jakie ma do spełnienia Straż Pożarna m. in. w walce z pożarami, ratowaniem ludzi uczestniczącymi w wypadkach oraz w walce z żywiołami naturalnymi, podkreślając przy tym, że występuje stałe zagrożenie powodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej. Przedstawił również statystykę działań Państwowej Straży Pożarne…

Więcej: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W JEDNOSTCE RATOWNICZO – GAŚNICZEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ RUDZIE.

           Dnia 12.03.2019 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - klasa mundurowa w Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych organizowanych w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku.

           Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Kłodzku Pana mjra SG Przemysława Rogalskiego. Po czym uczniowie udali się do pomieszczenia dyżurno-operacyjnego placówki, to jest miejsca, w którym zapadają bieżące decyzje na bazie spływu informacj…

Więcej: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU.

Dnia 04.12.2018 roku uczniowie z klasy I i II Technikum Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta - klasy mundurowe, z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie przebywali w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Po przybyciu do portu lotniczego uczniowie zostali przywitani przez Pana mjr. SG Piotra Białka, który jednocześnie nakreślił planowany przebieg zajęć.

W czasie pobytu uczniowie poza zwiedzeniem Portu Lotniczego i zapoznali się z pracą poszczególnych służb na terminalach związanych z odprawą podróżnych, m. in.:

- z działaniem bramki bezpieczeństwa w czasie wchodzenia na teren lotniska;

- odprawą paszportową podróżnych;

- z działaniem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo podr…

Więcej: LEKCJA EDUKACYJNA W PORCIE LOTNICZYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WROCŁAWIU.

W dniach 11 – 12.10.2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zorganizował Zawody Użyteczno – Bojowe klas mundurowych województwa dolnośląskiego. W pierwszym dniu zawody odbywały się na strzelnicy Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Kraju w Polanicy – Zdr., gdzie odbyto strzelanie z karabinka sportowego KBKS, oraz część zajęć z terenoznawstwa, w tym wykonanie szkicu terenu i konkurencję z samoobrony

W drugim dniu zawody odbywały się na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej im. „Karpatczyków” w Kłodzku. W otwarciu zawodów użyteczno – bojowych klas mundurowych województwa dolnośląskiego, uczestniczył minister Kancelarii Premiera Pan Michał Dworczyk.

Na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej uczniowie zmagali się w 8 konkurencjach m…

Więcej: ZAWODY UŻYTECZNO-BOJOWE KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2018.

W dniu 20.09.2018 r. uczniowie z klasy I i II - klasy mundurowe z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku w ramach „Dnia Otwartego Koszar”. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez por. Marka Lepkę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 6 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na sześć grup.

Pierwsza grupa ćwiczyła pokonywanie elementów toru OSF m.in. bieg po kręgach, przeskakiwanie ponad 2 metrowego rowu, skok na linie na kładkę, pokonywanie ściany pionowej, wejście i przejście przez tunel oraz wbieg i zeskok z równoważni, druga ćwiczyła rzut granatem RG 42 na c…

Więcej: ĆWICZENIA WOJSKOWE W 22 KARPACKIM BATALIONIE PIECHOTY GÓRSKIEJ W KŁODZKU