W dniach 11 – 12.10.2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zorganizował Zawody Użyteczno – Bojowe klas mundurowych województwa dolnośląskiego. W pierwszym dniu zawody odbywały się na strzelnicy Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Kraju w Polanicy – Zdr., gdzie odbyto strzelanie z karabinka sportowego KBKS, oraz część zajęć z terenoznawstwa, w tym wykonanie szkicu terenu i konkurencję z samoobrony

W drugim dniu zawody odbywały się na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej im. „Karpatczyków” w Kłodzku. W otwarciu zawodów użyteczno – bojowych klas mundurowych województwa dolnośląskiego, uczestniczył minister Kancelarii Premiera Pan Michał Dworczyk.

Na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej uczniowie zmagali się w 8 konkurencjach m…

Więcej: ZAWODY UŻYTECZNO-BOJOWE KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2018.

W dniu 20.09.2018 r. uczniowie z klasy I i II - klasy mundurowe z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku w ramach „Dnia Otwartego Koszar”. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez por. Marka Lepkę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 6 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na sześć grup.

Pierwsza grupa ćwiczyła pokonywanie elementów toru OSF m.in. bieg po kręgach, przeskakiwanie ponad 2 metrowego rowu, skok na linie na kładkę, pokonywanie ściany pionowej, wejście i przejście przez tunel oraz wbieg i zeskok z równoważni, druga ćwiczyła rzut granatem RG 42 na c…

Więcej: ĆWICZENIA WOJSKOWE W 22 KARPACKIM BATALIONIE PIECHOTY GÓRSKIEJ W KŁODZKU

           Dnia 12.03.2018 roku uczniowie klasy pierwszej technik agrobiznesu– klasa mundurowa w Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

          Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Kłodzku Pana mjr. SG Przemysława Rogalskiego i zaproszenie do zajęć. Zajęcia rozpoczęły się od poznania środków transportu i znajdującego się na nim sprzętu wykorzystywanych w służbie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po zapoznaniu się ze sprzętem i środkami transportu, uczniowie udali si…

Więcej: WYCIECZKA EDUKACYJNA DO PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU

W dniu 14.02.2018 r. uczniowie  z klas: I i II - klasy mundurowe  Technikum  im. Władysława Stanisława  Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach  edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty  Górskiej  w Kłodzku. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez  por. Jana Gębalę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 7 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na siedem grup. Pierwsza grupa ćwiczyła postawy strzeleckie, druga zapoznawała się z budową  broni kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkładanie i składanie. Trzecia zapoznała się z podstawowymi wiadomościami z tere…

Więcej: Szkolenie wojskowe w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Dnia 07.12.2017 roku  uczniowie z  klasy II, III i IV Technikum  Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta - klasy mundurowe, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie przebywali w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w Porcie  Lotniczym  im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. W czasie pobytu uczniowie zwiedzili  Port Lotniczy i zapoznali się z pracą poszczególnych służb na  terminalu odpraw podróżnych, m. in.:

-  z działaniem   bramki bezpieczeństwa w czasie wchodzenia na teren lotniska;

-  odprawą paszportową  podróżnych;

-  z działaniem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo podróżnych w czasie lotu tj. wykrywanie i

    unieszkodliwianie ładunków wybuchowych…

Więcej: Wycieczka edukacyjna do Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

W dniu 26.10.2017 roku  w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju odbyły się V obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Organizatorem  obchodów, była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku. W obchodach uczestniczyła delegacja z Zespołu Szkól Agrotechnicznych  im. Batalionów Chłopskich  w Bożkowie:   Dyrektor  ZSA  Pan  mgr Józef  Kochniarczyk  oraz  poczet sztandarowy z klasy mundurowej  w składzie:  kdt Wiktoria  Klekocińska,  kdt  Sara  Wójtowicz, Wiktoria Pachołek i mł. kdt  Rafał Darłak  wraz  z opiekunem Panem mgr Stanisławem Burzyńskim. Po oficjalnych wystąpieniach okolicznościowych organizatorów i zaprosz…

Więcej: Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej.