W dniu 22.01.2020 roku grupa uczniów z klas mundurowych z Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta – Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie pod opiekuństwem prof. Stanisława Burzyńskiego uczestniczyła w wykładach i warsztatach pt. „Elementy medycyny taktycznej w pierwszej pomocy” w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W zajęciach uczestniczyło kilkanaście klas mundurowych z terenu Dolnego Śląska. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów i opiekunów oraz przybliżenia programu zajęć przez Panią dr Beatę Zysiak -Christ.

Zajęcia składały się z dwóch części:

W pierwszej części zostały wygłoszone trzy wykłady na temat:

  1. „Fazy działania w strefie pod ostrzałem” – Technikal Com…

Więcej: Wykłady i warsztaty w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.

  • W dniu 05.02.2020 r. uczniowie z klasy I i II - klasy mundurowe z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku w ramach „Dnia Otwartego Koszar”.

     

    Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez plut. Artura Jaworskiego i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 5 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na 8 grup.

     

    Pierwsza grupa ćwiczyła „Działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe”, druga ćwiczyła „Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej.” Trzecia zapoznawała się z budową broni 5,56 mm kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkłada…

Więcej: Zajęcia wojskowe w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

I miejsce naszej reprezentacji w  III edycji zawodów użyteczno-bojowych klas mundurowych województwa dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

Więcej: I miejsce naszej reprezentacji

Dnia 22.03.2019 roku uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Nowej Rudzie. W sali narad i szkolenia Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP  Pan mł. asp. Bartosz Nowacki po przywitaniu uczniów, przedstawił strukturę Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, w tym strukturę PSP na szczeblu powiatu kłodzkiego oraz omówił ustawowe zadania jakie ma do spełnienia Straż Pożarna m. in. w walce z pożarami, ratowaniem ludzi uczestniczącymi w wypadkach oraz w walce z żywiołami naturalnymi, podkreślając przy tym, że występuje stałe zagrożenie powodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej. Przedstawił również statystykę działań Państwowej Straży Pożarne…

Więcej: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W JEDNOSTCE RATOWNICZO – GAŚNICZEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ RUDZIE.

           Dnia 12.03.2019 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - klasa mundurowa w Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych organizowanych w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku.

           Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Kłodzku Pana mjra SG Przemysława Rogalskiego. Po czym uczniowie udali się do pomieszczenia dyżurno-operacyjnego placówki, to jest miejsca, w którym zapadają bieżące decyzje na bazie spływu informacj…

Więcej: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU.

Dnia 04.12.2018 roku uczniowie z klasy I i II Technikum Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta - klasy mundurowe, z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie przebywali w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Po przybyciu do portu lotniczego uczniowie zostali przywitani przez Pana mjr. SG Piotra Białka, który jednocześnie nakreślił planowany przebieg zajęć.

W czasie pobytu uczniowie poza zwiedzeniem Portu Lotniczego i zapoznali się z pracą poszczególnych służb na terminalach związanych z odprawą podróżnych, m. in.:

- z działaniem bramki bezpieczeństwa w czasie wchodzenia na teren lotniska;

- odprawą paszportową podróżnych;

- z działaniem sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo podr…

Więcej: LEKCJA EDUKACYJNA W PORCIE LOTNICZYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WROCŁAWIU.