W dniach od 29 czerwca do 17 lipca 2015 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, odbył się obóz językowy „English Camp”.

Obóz prowadzili:

James A. Kongshaug, Eric Lewandowski, Gina Lewandowski, Kate Mayers,

Douglas King, Michelle Meier, Pat Schnack, McKenna Schnack, Carla Amundson,

Ian Eliott.

Prowadzący są współpracownikami WIESCO, organizacji z Chicago, która od wielu lat prowadzi obozy językowe na całym świecie. W tym roku obóz English Camp był jednym z 35 jakie zostały zorganizowane przez WIESCO.

W obozie „English Camp” 2015 wzięło udział 86 uczestników w sześciu grupach:

GRUPA A – 10 osób - dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych z Nowej Rudy i słupca

GRUPA B – 10 osób - młodzież ostatnich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół średnich z terenu Nowej Rudy

GRUPA C – 10 osób - młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA D  –12 osób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA E – 10 osób - młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA F – 12 0sób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

 GRUPA G – 12 0sób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA H – 10 0sób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

 

Najmłodszy uczestnik obozu miał lat 10, najstarszy 20.

Zajęcia odbywały się w grupach 10-12 osobowych. Dzieci i młodzież były podzielone wiekowo, co umożliwiało lepszą komunikację zarówno między uczniami jak i z prowadzącymi zajęcia.

Dnia 29 czerwca odbyło się uroczyste rozpoczęcie obozu językowego. Po prezentacji zaplanowanych zadań, nastąpiło przedstawienie amerykańskich nauczycieli i podział uczestników obozu na grupy. Każda z grup miała swojego amerykańskiego i polskiego opiekuna-koordynatora. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do sal i rozpoczęły się zajęcia.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15:00, z przerwą obiadową  12:00-12:40.

Dzienny rozkład podzielony był  dwa rodzaje zajęć: do obiadu odbywały się zajęcia dydaktyczne, podczas których grupy uczniów przechodziły rotacyjne do każdego z nauczycieli.

Uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami w języku angielskim:

- omawianie wyjątkowych, świątecznych dni-zajęcia tematyczne na których uczniowie wykonywali ozdoby, wymyślali teksty piosenek, utwory muzyczne, przygotowywali specjalne dania,  przebierali się, przygotowywali  plakaty, materiały poglądowe wykorzystywane w prezentacjach zajęć tematycznych, do których należały: dzień Halloween, dzień talentów, dzień niepodległości, bitwa na głosy, dzień polski, walentynki.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać bliżej kulturę amerykańską, historię i amerykańskie zwyczaje.  

Podczas zajęć uczniowie realizując powyższe tematy mieli możliwość osłuchania się z żywym językiem, używanym na co dzień w USA. Nasi goście dostosowali poziom używanego języka do poszczególnych grup, co umożliwiło uczestnikom na efektywną naukę.

Szerokie spektrum tematów, ich barwna prezentacja i formy jakich użyli Amerykanie sprawiły że uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia i brali czynny w nich udział.

Poprzez codzienne obcowanie z językiem angielskim uczniowie mieli okazję na rzetelne podsumowanie wiedzy językowej zdobytej dotychczas w szkole. Była to też znakomita okazja zdobycia dużego zakresu słownictwa jak również jego bezpośredniego wykorzystania w praktyce.

Różnorodność metod stosowanych przez nauczycieli z Ameryki i indywidualne podejście do każdego ucznia, próba zintensyfikowania pracy, rzetelność wykonanej pracy, niesamowity zapał i chęć współpracy¸ jakimi zarażali uczestników obozu, była do pozazdroszczenia i powinna stać się wzorem dla wielu.

Podczas pracy z polską młodzieżą amerykańscy nauczyciele posiłkowali się następującymi metodami i technikami używanymi w nauczaniu języków obcych:

Praca w grupach o zróżnicowanym poziomie językowym

Praca indywidualna i grupowa

Metoda audio-lingualna

Praca z tekstem

Metoda improwizacyjna

Metoda tłumaczeniowa

Zastosowanie gier i zabaw w nauce języka

Podsumowanie:

Różnorodność i bogata oferta kursu językowego sprawiła, że wszyscy uczestnicy obozu wyrażali się o nim w samych superlatywach.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników obozu wynika:

98% osób uważa, że poziom językowy i dobór tematyki w zupełności odpowiadał ich potrzebom

5% osób wykazało, że pomimo niechęci, która wynikała z obaw używania języka angielskiego, w trakcie trwania obozu nadrobiło zaległości a ich komunikatywność w języku obcym poprawiła się.

97% deklaruje, że bezpośredni kontakt z żywym językiem, w większości pierwszy raz w życiu, pozwoliło im na przełamanie szoku kulturowego i  czynne włączenie się w naukę języka obcego.

jak twierdzi 95% uczestników, nawet podczas zajęć sportowych, mieli możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Większości uczestników podobało się połączenie form sportowych z nauką języka angielskiego.

 

Obóz został oceniony pozytywnie nie tylko przez uczestników, ale także przez nauczycieli z USA.

 

Wnioski dotyczące przyszłego obozu językowego:

zmotywować i zachęcić większą ilość uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim  uczniów klas maturalnych i klas trzecich.

dopracowanie szczegółów dotyczących przygotowania i organizacji obozu językowego English Camp 2016

starania o pozyskanie nowych sponsorów, którzy dofinansują organizację następnej edycji obozu

pozyskać środki na reklamę i zwiększyć jej zasięg.