W dniach od 1 do 19 lipca 2013 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, odbyła się druga edycja obozu językowego „English Camp 2013” organizowanego przez naszą szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.

Obóz prowadzili:

 

1. James A. Kongshang

2. Marquisa Washington

3.Lynda Snider

4. Lindsey Gould

5. Will Mayberry

6. Caroline Wineke

7. Janetr Kilsdonk

 

Prowadzący są współpracownikami WIESCO, organizacji z Chicago, która od wielu lat prowadzi obozy językowe na całym świecie.

W obozie „English Camp” 2013 wzięło udział 90 uczestników w sześciu grupach:

GRUPA A – 16 osób - dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych z Nowej Rudy i Słupca

GRUPA B – 16 osób – dzieci i młodzisz ze szkół podstawowych z Nowej Rudy i Słupca.

GRUPA C – 16 osób – dzieci i młodzisz ze szkół podstawowych z Nowej Rudy i Słupca.

GRUPA D – 18 osób - młodzież gimnazjalna, młodzież klas 1-2 ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA E  –12 osób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA F – 12 osób - młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

Najmłodszy uczestnik obozu miał lat 6, najstarszy 24.

Zajęcia odbywały się w grupach 12-18 osobowych. Dzieci i młodzież były podzielone wiekowo, co umożliwiało lepszą komunikację zarówno między uczniami jak i z prowadzącymi zajęcia.

Dnia 1 lipca na Sali gimnastycznej ZSA w Bożkowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie obozu językowego. Po prezentacji idei obozu i zaplanowanych zadań, nastąpiło przedstawienie amerykańskich nauczycieli i podział uczestników obozu na grupy. Każda z grup miała swojego amerykańskiego i polskiego opiekuna. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do sal i rozpoczęły się zajęcia.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, z przerwą obiadową  12.20-13.10.

Dzienny rozkład podzielony był  dwa rodzaje zajęć: do obiadu odbywały się zajęcia dydaktyczne, podczas których grupy uczniów przechodziły rotacyjne do każdego z nauczycieli.

Program zajęć

Uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami w języku angielskim. Poziom i dobór materiału był zróżnicowany, w zależności od grupy wiekowej w jakiej były przeprowadzane zajęcia.

-omawianie świąt obchodzonych w USA; zajęcia tematyczne na których uczniowie wykonywali ozdoby, wymyślali teksty piosenek, utwory muzyczne; przygotowywali specjalne dania,  przebierali się w stroje charakterystyczne dla poszczególnych świąt amerykańskich, przygotowywali  plakaty, materiały poglądowe wykorzystywane w prezentacjach zajęć tematycznych, do których należały: dzień Halloween, dzień talentów, dzień niepodległości, bitwa na głosy, dzień polski, walentynki.

Ponadto zajęcia dotyczyły następujących tematów i zagadnień:

-      wprowadzenie,  przedstawienia się, opowiadanie o sobie

-      wprowadzenie, wybrane zagadnienia z historii USA

-  hobby

- ćwiczenia słowotwórcze

- zwierzęta domowe

- przyroda Stanów Zjednoczonych

- Pogoda w USA

- zwyczaje w USA

- tradycje polskie i amerykańskie

- tworzenie drzewa genealogicznego

- wyjaśnianie problemów

- legenda cowboya amerykańskiego

- rodzina-przedstawianie i informacje

- Indianie- Co o nich wiemy

-Jan Paweł II

- jak szukać inspiracji w życiu

- globalne ocieplenie

- przygotowanie scrablii

- dyskusja na temat górnictwa w Nowej Rudzie i  USA

- kto wymyślił filmy rysunkowe? Dyskusja

- Wiem co jem- tworzenie etykiet na artykuły spożywcze

- przygotowanie scenariusza filmu rysunkowego

- rodzaje tańców walentynkowych

- Tworzenie kart walentynkowych

- jak powiedzieć kocham w różnych językach

- parki narodowe Stanów Zjednoczonych

- park narodowy  Yellow Stone

- odmiany języka angielskiego

- jak nauczyć Amerykana mówienia po polsku

- historia języka angielskiego

- ulubione miasta

- co wiem na temat amerykańskich miast

- Scavenger haunt

- Amerykanie czytają Polskie wiersze

- tłumaczenie Tuwima na angielski

- dyskusja na temat dorosłości

- Tongue twisters – zdania, na  których można połamać sobie język

- co wiem na temat Georga Washingtona i innych prezydentów USA?

- Norman Vincent Peale –  „Amazing result of positive thinking”

- nasi polscy przodkowie

- Mark Luter King-dlaczego warto poznać tę postać

- Polska i Nato

- Co Amerykanin powinien zobaczyć w Polsce?

- ćwiczenia w czytaniu i mówieniu

- znaczenie obozu, czego się nauczyłem?

Podczas zajęć uczniowie realizując powyższe tematy mieli możliwość osłuchania się z żywym językiem, używanym na co dzień w USA. Nasi goście dostosowali poziom używanego języka do poszczególnych grup, co umożliwiło uczestnikom na efektywną naukę.

Szerokie spektrum tematów, ich barwna prezentacja i formy jakich użyli Amerykanie sprawiły że uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia i brali czynny w nich udział.

Poprzez codzienne obcowanie z językiem angielskim uczniowie mieli okazję na rzetelne podsumowanie wiedzy językowej zdobytej dotychczas w szkole. Była to też znakomita okazja zdobycia dużego zakresu słownictwa jak również jego bezpośredniego wykorzystania w praktyce.

Różnorodność metod stosowanych przez nauczycieli z Ameryki i indywidualne podejście do każdego ucznia, próba zintensyfikowania pracy, rzetelność wykonanej pracy, niesamowity zapał i chęć współpracy¸ jakimi zarażali uczestników obozu, była do pozazdroszczenia i powinna stać się wzorem dla wielu.

Podczas pracy z polską młodzieżą amerykańscy nauczyciele posiłkowali się następującymi metodami i technikami używanymi w nauczaniu języków obcych:

Praca w grupach o zróżnicowanym poziomie językowym

Praca indywidualna i grupowa

Metoda audio-lingualna

Praca z tekstem

Metoda improwizacyjna

Metoda tłumaczeniowa

Zastosowanie gier i zabaw w nauce języka

Podsumowanie:

Różnorodność i bogata oferta kursu językowego sprawiła, że wszyscy uczestnicy obozu wyrażali się o nim w samych superlatywach.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników obozu wynika:

- 99%  osób uważa, że poziom językowy i dobór tematyki w zupełności odpowiadał ich potrzebom

-82% deklaruje, że bezpośredni kontakt z żywym językiem, w większości pierwszy raz w życiu, pozwoliło im na przełamanie szoku kulturowego i  czynne włączenie się w naukę języka obcego.

- uczestnikom kursu najbardziej podobały się lekcje dotyczące kultury, zwyczajów i historii USA. Wskazywano także na lekcje dotyczące muzyki, a także zajęcia sportowe i dni specjalne.

- mówienie i czytanie i rozumienie tekstu – były najczęściej wskazywanymi dziedzinami językowymi, w których uczniowie odczuli znaczną poprawę.

- 100% uczestników stwierdziło że nawet podczas zajęć sportowych, mieli możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Większości uczestników podobało się połączenie form sportowych z nauką języka angielskiego.

- w następnych edycjach kursu językowego uczniowie chcieliby przede wszystkim skupić się na praktycznym zastosowaniu języka angielskiego we wszystkich jego dziedzinach.

- wszyscy uczestnicy obozu zadeklarowali chęć zapisania się na drugą edycję kursu, planowaną na lato 2014.

Obóz został oceniony pozytywnie nie tylko przez uczestników, ale także przez naszych gości z USA, którzy na spotkaniu podsumowującym stwierdzili, że organizacja i przebieg obozu językowego były na wysokim poziomie i współpraca ze jak również z uczestnikami obozu należały do przyjemności.

Wnioski dotyczące przyszłego obozu językowego:

- zmotywować i zachęcić większą ilość uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim  uczniów klas maturalnych i klas trzecich.

- dopracowanie szczegółów dotyczących przygotowania i organizacji obozu językowego English Camp 2014- przede wszystkim w zakresie organizacyjnym i naborowym.

- zwiększyć starania o pozyskanie nowych sponsorów, którzy dofinansują organizację następnej edycji obozu

-  pozyskać środki na reklamę i zwiększyć jej zasięg.