strona 1

W dniach od 2 do 20 lipca 2012 roku w CTS Nowa Ruda, odbył się obóz językowy „English Camp” organizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.

Obóz prowadzili:

1.James A. Kongshang

2.Robert Pine

3.Sofia Ciula

4.Gary Ciula

5.Gary Dinsick

6.Caroline Wicneke

7.Josephine Lewis

 

Wszyscy prowadzący są współpracownikami WIESCO, organizacji z Chicago, która od wielu lat prowadzi obozy językowe na całym świecie.

W obozie „English Camp” 2012 wzięło udział 60 uczestników w sześciu grupach:

 

GRUPA A – 15 osób - dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych z Nowej Rudy i słupca

GRUPA B – 8 osób - młodzież ostatnich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół średnich z terenu Nowej Rudy

GRUPA C – 8 osób - młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA D  –10 osób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA E – 10 osób - młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

GRUPA F–9 0sób -  młodzież 3 i 4 klas ZSA i liceum w Nowej Rudzie

 

strona 2

 

Najmłodszy uczestnik obozu miał lat 10, najstarszy 20.

Zajęcia odbywały się w grupach 8-12 osobowych. Dzieci i młodzież były podzielone wiekowo, co umożliwiało lepszą komunikację zarówno między uczniami jak i z prowadzącymi zajęcia.

Dnia 2 lipca w restauracji CTS, odbyło się uroczyste rozpoczęcie obozu językowego. Po prezentacji idei obozu i zaplanowanych zadań, nastąpiło przedstawienie amerykańskich nauczycieli i podział uczestników obozu na grupy. Każda z grup miała swojego amerykańskiego i polskiego opiekuna. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do sal i rozpoczęły się zajęcia.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, z przerwą obiadową  11.35-12.45.

Dzienny rozkład podzielony był  dwa rodzaje zajęć: do obiadu odbywały się zajęcia dydaktyczne, podczas których grupy uczniów przechodziły rotacyjne do każdego z nauczycieli.

Uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami w języku angielskim:

 

- przygotowanie i omawianie wyjątkowych, świątecznych dni-zajęcia tematyczne na których uczniowie wykonywali ozdoby, wymyślali teksty piosenek, utwory muzyczne, przygotowywali specjalne dania,  przebierali się, przygotowywali  plakaty, materiały poglądowe wykorzystywane w prezentacjach zajęć tematycznych, do których należały: dzień Halloween, dzień talentów, dzień niepodległości, bitwa na głosy, dzień polski, walentynki. Ponadto zajęcia dotyczyły następujących tematów i zagadnień:

strona 3

-      wprowadzenie,  przedstawienia się, opowiadanie o sobie

-      wprowadzenie, wybrane zagadnienia z historii USA

-hobby

-ćwiczenia słowotwórcze

-zwierzęta domowe

-przyroda Stanów Zjednoczonych

-zwyczaje w USA

-tradycje polskie i amerykańskie

-drzewo genealogiczne

-wyjaśnianie problemów

-legenda cowboya amerykańskiego

-rodzina-przedstawianie i informacje

-cytaty, które mnie inspirują

-jak szukać inspiracji w życiu

-globalne ocieplenie

-przygotowanie scrablii

-dyskusja na temat górnictwa w Nowej Rudzie i  USA

 

-kto wymyślił filmy rysunkowe? Dyskusja

-przygotowanie scenariusza filmu rysunkowego

strona 4

-rodzaje tańców walentynkowych

-jak powiedzieć kocham w różnych językach

-parki narodowe Stanów Zjednoczonych

-park narodowy  Yellow Stone

-odmiany języka angielskiego

-jak nauczyć Amerykana mówienia po polsku

-historia języka angielskiego

-ulubione miasta

-co wiem na temat amerykańskich miast

-Scavenger haunt

-Polacy w Chicago

-ćwiczenia w wymowie na podstawie wiersza „Raven” Edgara Aliana Poe

-Amerykanie czytają „Pana Tadeusza”

-tłumaczenie Tuwima na angielski

-problemy zalesienia

-dyskusja na temat dorosłości

-komponujemy własną piosenkę

-rock’n’roll – muzyka, którą można pokochać

-jak się robi papier

-hodowla kukurydzy

-zdania z czasownikami złożonymi

-Tongue twisters – zdania, na  których można połamać sobie język

-tłumaczenie teksów piosenek

-video „We fight to be free”

-co wiem na temat Georga Washingtona?

-prezentacja postaci Jerzego Waszyngtona

-Norman Vincent Peale –  „Amazing result of positive thinking”

-nasi polscy przodkowie

-podejmowanie decyzji

strona 5

-Mark Luter King-dlaczego warto poznać tę postać

-              dyskryminacja w Polsce i USA na przełomie wieków

-jaką siłę masz w sobie: fizyczną, duchową, psychiczną, moralną?

-Jamajka – wiedza w surowcach, bogata duchem

 

 

-zwroty w języku jamajskim

-fotografie Jamajki

-wspomnienia z budowy kościoła na Jamajce

-Paland and Nato

-co Amerykanin powinien zobaczyć w Polsce?

-ćwiczenia w czytaniu i mówieniu

-znaczenie obozu, czego się nauczyłem?

 

Podczas zajęć uczniowie realizując powyższe tematy mieli możliwość osłuchania się z żywym językiem, używanym na co dzień w USA. Nasi goście dostosowali poziom używanego języka do poszczególnych grup, co umożliwiło uczestnikom na efektywną naukę.

Szerokie spektrum tematów, ich barwna prezentacja i formy jakich użyli Amerykanie sprawiły że uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia i brali czynny w nich udział.

Poprzez codzienne obcowanie z językiem angielskim uczniowie mieli okazję na rzetelne podsumowanie wiedzy językowej zdobytej dotychczas w szkole. Była to też znakomita okazja zdobycia dużego zakresu słownictwa jak również jego bezpośredniego wykorzystania w praktyce.

Różnorodność metod stosowanych przez nauczycieli z Ameryki i indywidualne podejście do każdego ucznia, próba zintensyfikowania pracy, rzetelność wykonanej pracy, niesamowity zapał i chęć współpracy¸ jakimi zarażali uczestników obozu, była do pozazdroszczenia i powinna stać się wzorem dla wielu.

 

Podczas pracy z polską młodzieżą amerykańscy nauczyciele posiłkowali się następującymi metodami i technikami używanymi w nauczaniu języków obcych:

Praca w grupach o zróżnicowanym poziomie językowym

Praca indywidualna i grupowa

Metoda audio-lingualna

Praca z tekstem

Metoda improwizacyjna

Metoda tłumaczeniowa

Zastosowanie gier i zabaw w nauce języka

 

strona 6

 

Podsumowanie:

 

Różnorodność i bogata oferta kursu językowego sprawiła, że wszyscy uczestnicy obozu wyrażali się o nim w samych superlatywach.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników obozu wynika:

-98%  osób uważa, że poziom językowy i dobór tematyki w zupełności odpowiadał ich potrzebom

-5% osób wykazało, że pomimo niechęci, która wynikała z obaw używania języka angielskiego, w trakcie trwania obozu nadrobiło zaległości a ich komunikatywność w języku obcym poprawiła się.

-97% deklaruje, że bezpośredni kontakt z żywym językiem, w większości pierwszy raz w życiu, pozwoliło im na przełamanie szoku kulturowego i  czynne włączenie się w naukę języka obcego.

-uczestnikom kursu najbardziej podobały się lekcje dotyczące kultury, zwyczajów i historii USA. Wskazywano także na lekcje dotyczące muzyki, a także zajęcia sportowe i dni specjalne.

-mówienie i czytanie – były najczęściej wskazywanymi dziedzinami językowymi, w których uczniowie odczuli znaczną poprawę.

-jak twierdzi 95% uczestników, nawet podczas zajęć sportowych, mieli możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Większości uczestników podobało się połączenie form sportowych z nauką języka angielskiego.

-w następnych edycjach kursu językowego uczniowie chcieliby przede wszystkim skupić się na ćwiczeniach ze słuchania i mówienia.

-wszyscy uczestnicy obozu zadeklarowali chęć zapisania się na drugą edycję kursu, planowaną na lato 2013.

 

Obóz został oceniony pozytywnie nie tylko przez uczestników, ale także przez naszych gości z USA, którzy na spotkaniu podsumowującym stwierdzili, że jest to najlepiej, od trzech lat, zorganizowany obóz w jakim brali udział.

W trakcie trwania obozu odbyły się dwie kontrole: kontrola sanepidu i wizytacja Kuratorium Oświaty którzy także zakończyły się wynikiem pozytywnym i nie wykazały żadnych uchybień.

 

Wnioski dotyczące przyszłego obozu językowego:

-zmotywować i zachęcić większą ilość uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim  uczniów klas maturalnych i klas trzecich.

-dopracowanie szczegółów dotyczących przygotowania i organizacji obozu językowego English Camp 2013

-starania o pozyskanie nowych sponsorów, którzy dofinansują organizację następnej edycji obozu

-pozyskać środki na reklamę i zwiększyć jej zasięg.