30 IV 2014 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Agrotechnicznych odbył się uroczysty Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Apel został przygotowany przez p. M. Nodzyńską – Zaykowską.

Historia Polski została przedstawiona w muzyczno – recytatorskiej formie, w której wzięli udział utalentowani uczniowie: F. Jachimczak, K. Blaszko, N. Maślanka, M. Świstowska, I. Gorczycka, N. Jakubowicz, M. Dudek, R. Magier, K. Szymczyk. Franciszek Jachimczak przepięknie zagrał na klarnecie utwór „Majowa Jutrzenka”.Natalia Maślanka i Marta Świstowska odśpiewały „ Dumkę na dwa serca”. Marzena Dudek podjęła się przedstawienia fragmentu historii Polski w formie rapowej. Recytacja Kacpra Błaszki między innymi wiersza I. Krasickiego „ Ptaszki w klatce” jak zwykle wprawiła publiczność o drżenie serca .

Całość inscenizacji „ spinały” Karolina Szymczyk i Nikola Jakubowicz. Bardzo pomocni w przygotowaniu inscenizacji byli również uczniowie Dawid Horbajczuk i Dawid Kapica, którzy przygotowali inscenizację w formie rapowej pt” Stanisław August Poniatowski” i czuwali nad oprawą muzyczną całości prezentacji.

 

Uczniowie ZSA