30 kwietnia br. nasza szkoła uczestniczyła w VII Targach Edukacyjnych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w Ziębicach. W czasie targów swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało sześć szkół ponadgimnazjalnych. Jej adresatami byli uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ósmoklasiści, którzy w tym roku zostaną absolwentami i staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w targach i zaprezentować naszą szkołę, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą, owocną współpracę.