W związku z deklaracją nauczycieli o dalszym uczestniczeniu w strajku, który trwa od dnia 8 kwietnia 2019 r. informujemy, że zajęcie dydaktyczno – wychowawcze pozostają nadal zawieszone do odwołania. W czasie strajku będą organizowane dla uczniów zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Wszelkie nowe informacje o sytuacji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej naszej szkoły lub przekazywane w sekretariacie szkoły pod numerem 074 871 42 75 lub 515 152 709.