INFORMACJA

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) nauczyciele i pracownicy szkoły rozpoczynają strajk do odwołania.

W naszej szkole za strajkiem w anonimowym referendum opowiedziało się 82,35% ankietowanych.

W związku z powyższym zawiesza się w ZSA w Bożkowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do odwołania. W czasie strajku będą organizowane dla uczniów zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Rodzice i opiekunowie oraz wychowankowie internatu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości proszeni są o kontakt z wychowawcami.

Każdy pracownik rozpoczynający pracę po wejściu do szkoły będzie się deklarował imiennie czy w danym dniu przystępuje czynnie do strajku. Szkoła jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Kadra kierownicza oraz administracja i obsługa funkcjonują bez przeszkód.

WAŻNE:

  1. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie pracuje typowo od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, w tym czasie uczniowie będą mieli zapewnione bezpieczeństwo i opiekę (rodzaj zajęć będzie zależny od ilości nauczycieli deklarujących wolę przystąpienia do strajku).

  2. Słuchacze kursów i szkoły policealnej proszeni są o kontakt z opiekunami

  3. Wszelkie nowe informacje o sytuacji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej naszej szkoły lub przekazywane w sekretariacie szkoły pod numerem 074 871 42 75 lub 515 152 709.

  4. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie jakie otrzymujemy do Państwa i prosimy o zachowanie spokoju.

Dyrekcja

ZSA w Bożkowie