Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie klas maturalnych. Choć przeżywane co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny charakter. 27 kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Są wśród nich uczniowie, którzy kształcili się w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanik.
   Rangę wydarzenia podkreślała obecność Szkolnego Sztandaru i zachowanie ceremoniału. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniach przyszedł czas na przemówienia. Słowo do absolwentów skierował najpierw dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie - Józef Kochniarczyk, który podkreślił, że drzwi naszej szkoły  są dla nich zawsze otwarte. Niech nie zapominają o swojej szkole, o swoich nauczycielach i wychowawcach, a po latach chętnie wracają w szkolne mury.
    Uczniowie klas trzecich natomiast pożegnali maturzystów równie ciepło i serdecznie, obdarowując ich drobnymi upominkami.
    Następne pożegnanie maturzystów … za rok. Tegorocznym absolwentom - życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu sił, bo przed nimi egzaminy – najbliższe już za kilka dni, a potem kolejne i kolejne, tak przez całe życie.