W ubiegłym roku w południowo-wschodnich powiatach Dolnego Śląska, znacznie zwiększyła się liczba plantacji rzepaku ozimego zainfekowanych kiłą kapusty (Plasmodiophora Woronin).

Sprawca tej choroby roślin kapustowatych to bezwzględny pasożyt należący do królestwa pierwotniaków (Protozoa).Skutkiem porażenia jest degeneracja systemu korzeniowego, blokada pobierania wody z gleby, wraz z substancjami pokarmowymi i skazanie rośliny na głodową śmierć. Wobec wielu sygnałów o gwałtownym wzroście infekcji, nadchodzących od producentów rzepaku, z inspiracji Centrum Inicjatyw Wiejskich Urzędu Miasta i Gminy Radków, oraz Firmy Obrol Kulczyński z Kruszeni k. Swarzęda i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, zorganizowano w dniu 9 marca Br. w Ścinawce Średniej konferencję na temat: ”Epidemia kiły kapusty na plantacjach rzepaku w województwie dolnośląskim”.

W konferencji udział wzięli zainteresowani producenci rzepaku z powiatów: Kłodzko, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica i Wałbrzych. Gościem Konferencji była pani mgr Krystyna Ciechan Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, oraz naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu:

Prof.dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Marek Korbas-prof.nadzw. IOR, oraz dr Ewa Jajor Inż. Adam Paradowski-specjaliści IOR-PIB.

Firmę Obrol- Kulczyński z Kruszewni reprezentowali: Szef firmy- inż. Julian Kulczyński, oraz specjaliści mgr Adam Janeczko i Jan Galewicz.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie reprezentowali : Dyrektor mgr Józef Kochniarczyk a także mgr inż. Kamil Kud. Wojewódzką Dolnośląską i Powiatową Izbę Rolniczą reprezentowali: Członek zarządu Wojewódzkiego Wiktor Skotnicki i Prezes Zarządu Pow.mgr Leszek Bobula.Nad całością spraw organizacyjnych czuwali gospodarz ternu Burmistrz Miasta i Gminy Radków pan Jan Bednarczyk oraz inicjator Konferencji mgr Irena Gródz .

Wygłoszono następujące referaty:

1/”Kiła kapusty-jej biologia, oraz inne choroby rzepaku i metody ich ograniczania”

2/”Drogi zakażania pól i rozprzestrzeniania się kiły kapusty”

3/”Nawozy dolistne nowej generacji, oraz środki do dezaktywacji i dezynfekcji”

4/”Zwalczanie chwatów z rodziny kapustowatych będących żywicielami kiły w roślinach następczych po rzepaku”

5/”Zwalczanie szkodników rzepaku ozimego i jarego”

Wnioski z konferencji:

Problem epidemii kiły kapusty musi być rozwiązany kompleksowo:

-na drodze hodowlanej (hodowla odmian odpornych na tego patogena)

-na drodze chemicznej (produkcja pestycydów zwalczających kiłę)

Metodami agrotechnicznymi, które zależą od powszechnego stosowania przez producentów:

a)w rejonach niezagrożonych- uprawa rzepaku co 4 lata na tym samym polu,

b)po stwierdzeniu kiły przerwa w uprawie rzepaku 7-8 lat na tym samym polu,

c)zwalczanie chwastów z rodziny kapustowatych (żywicieli kiły)w uprawach następczych,

d)staranne czyszczenie, mycie i dezynfekcja maszyn i środków transportu oraz obuwia

pracowników po zabiegach uprawowych na polach zainfekowanych.

e)przestrzeganie agrotechnicznych terminów siewu rzepaku (nie siać rzepaku za wczesanie),

f)chore rośliny wspomagać dokarmianiem dolistnym np. Mikroplanem Rzepak dając im czas na odtworzenie korzeni włośnikowatych- jesienną i wiosną

Tematyka konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników. Producenci rolni uzyskali niezbędną wiedzę jak zapobiegać i zwalczać groźne patogeny w uprawie polowej. Konferencja stworzyła także możliwości wymiany informacji pomiędzy ośrodkiem naukowym a praktykami którymi są rolnicy.

Zdjęcia wykonała: Wanda Ostropolska