Pracownicy administracji

Anna Antosz

Edyta Kucharska

Bożena Grzybowska

Anna Kręgielewska

                                                                                          Dorota Zaborowska

 

Pracownicy obsługi

Urszula Niedośpiał

Henryka Kuliniec

Edyta Mierzejewska

Joanna Jasińska

Bogdan Figiel

Bogdan Głąb

Zbigniew Palus

                                                                                           Zbigniew Majerczyk

                                                                                   Krystyna Zarzawiecka-Antosz