W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia:

7.00 – pobudka
7.00 – 7.15 – toaleta poranna
7.15 - 7.45 – śniadanie
8.00 - 16.00 – zajęcia dydaktyczne
13.25 - 13.40 – obiad w przerwie zajęć
16.00 - 16.30 – czas do dyspozycji wychowanków
16.30 - 18.30 – nauka własna
18.30 – 19.00 – kolacja
19.00 - 20.00 – czas do dyspozycji wychowanków
20.00 – 21.00 – zajęcia w grupach
21.00 - 22.00 – toaleta wieczorna
22.00 - 7.00 – cisza nocna