W INTERNACIE OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK DNIA:

7.00 ­ POBUDKA

7.00­ 7.15 ­ TOALETA PORANNA

7.15­ 7.45 ­ ŚNIADANIE

8.00­ 16.00 ­ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

13.25­ 13.40 ­ OBIAD W PRZERWACH ZAJĘĆ

16.00­ 16.30 ­ CZAS DO DYSPOZYCJI WYCHOWANKÓW

16.30­ 18.30 ­ NAUKA WŁASNA

18.30­ 19.00 ­ KOLACJA

19.00­ 20.00 ­ CZAS DO DYSPOZYCJI WYCHOWANKÓW

20.00­ 21.00 ­ ZAJĘCIA W GRUPACH

21.00 ­22.00 ­ TOALETA WIECZORNA

22.00 ­6.00 ­ CISZA NOCNA