Internat Szkół Rolniczych w Bożkowie powstał po zlikwidowaniu wielkiego ośrodka szkoleniowego PGR w roku 1958. Wówczas Internat mieścił się w pałacu barokowym wzniesionym w latach 1787-1791 w byłej rezydencji Aleksandra v. Magnis. Gruntownie odbudowany i powiększony po pożarze w 1870r został poddany remontowi w roku 1956. Wówczas było to obszerne założenie wielotraktowe, trzykondygnacyjne, z potężną wieżą w narożniku płn-wsch, które zachowało w części środkowej pozostałość dawnego założenia barokowego o kubaturze 59 tyś metrów sześciennych. Pałac robił wrażenie. Działał na wyobraźnię. W latach 1958-1979 w Internacie mieszkało w jednym roku szkolnym 220 osób. Z punktu widzenia szkoły plusami była ogromna ilość pomieszczeń jednak utrzymanie tak wielkiego obiektu sprawiało niemałe kłopoty. Dlatego też pojawiło się pragnienie oderwania od pałacu. 17-18. 05. 1975 roku w trakcie oficjalnych uroczystości związanych z nadaniem imienia szkole wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego Internatu. W szkole z każdym rokiem przybywało młodzieży i trudno było o kolejne potrzebne miejsca w Internacie, który mieścił się w pałacu. Niezbędne było przystąpienie do kolejnej inwestycji. Internat został oddany do użytku w 1979 roku. Od 01.02.2006 roku ze względów ekonomicznych została zawieszona działalność Internatu. Uczniowie korzystali z Internatu w Kłodzku lub z kwater prywatnych. Dzięki realizacji inwestycji „Przebudowa części szkoły i Internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie” szkoła zyskała Internat na 60 miejsc usytuowany tuż przy szkole.