Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych zostało utworzone w 2011r.
Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą
  2. Promowanie edukacji rolniczej.
  3. Promocja polskich szkół i uczniów
  4. Wpieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych
  5. Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Władze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych
Prezes zarządu - Małgorzata Piątek-Dacyna
Sekretarz - Jowita Proszek
Skarbnik - Mirosława Krukowska
Członek zarządu - Kamil Kud

 

word Statut

word Deklaracja członkowska