sylwetka

 

Pierwszy dzień września to ostateczny koniec wakacji. Szkoły uroczyście rozpoczynają rok szkolny, a podczas akademii upamiętnia się rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie inaczej było w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie – z tą różnicą jednak, że tego dnia technikum w ZSA zyskało patrona. Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym powołano komitet, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji i dopełnienie formalności związanych z nadaniem imienia. Ponadto w kwietniu odbyły się wybory – wśród całej społeczności szkolnej głosowano na patrona i spośród dwóch kandydatur (Mikołaj Rej, Władysław Stanisław Reymont) wybór padł na autora „Chłopów”. Przygotowania do uroczystego nadania imienia rozpoczęły się już w maju, kiedy to grupa nau…

Więcej: Nadanie imienia