Pierwszy dzień września to ostateczny koniec wakacji. Szkoły uroczyście rozpoczynają rok szkolny, a podczas akademii upamiętnia się rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie inaczej było w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie – z tą różnicą jednak, że tego dnia technikum w ZSA zyskało patrona. Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym powołano komitet, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji i dopełnienie formalności związanych z nadaniem imienia. Ponadto w kwietniu odbyły się wybory – wśród całej społeczności szkolnej głosowano na patrona i spośród dwóch kandydatur (Mikołaj Rej, Władysław Stanisław Reymont) wybór padł na autora „Chłopów”. Przygotowania do uroczystego nadania imienia rozpoczęły się już w maju, kiedy to grupa nauczycieli pod kierunkiem p. Małgorzaty Piątek-Dacyny przedłożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu pn. Reymont – poznajmy się. W projekcie ujęto konkursy (literacki, plastyczny) projekcje filmowe, wycieczkę ,,Szlakiem Reymonta”, prezentację dorobku pisarza oraz uroczystość nadania imienia. Ponadto ufundowano sztandar technikum z podobizną Władysława Stanisława Reymonta zaprojektowany przez p. Michała Kubata. Pierwszego września doszło w końcu do realizacji długo przygotowywanych działań. O godzinie 9:30 wychowawcy spotkali się ze swoimi podopiecznymi, po czym o 10:30 uczniowie, nauczyciele i zaproszeni z tej okazji goście wzięli udział we mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Adama Bałabucha w kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie. Z ramienia szkoły w organizację uroczystości kościelnych zaangażowana była p. Anna Raczycka. Po mszy uroczysty korowód przemaszerował pod szkołę w takt muzyki wykonywanej przez orkiestrę dętą. Przy okazji nie zabrakło elementów ludowych - imprezę urozmaicił występ zespołu Katarzynki ze Ścinawki Górnej - członkowie zespołu w strojach podhalańskich zaprezentowali wiązankę utworów. W szkole już od progu przybyłych witała para przebrana w stroje łowickie. Następnie goście mieli okazję podziwiać prześliczne dekoracje, których głównym elementem były słoneczniki. Projektantkami i autorkami dekoracji były p. Karolina Nowak oraz p. Anna Błotnicka. Motywem przewodnim udekorowanej sali gimnastycznej były także słoneczniki. Dominował kolor brązowy - starannie dobrany odcień występujących na łowickich zapaskach. Salę gimnastyczną zamieniono też po części w galerię sztuki, gdyż wystawiono tam reprodukcję dzieł związanych z tematyką ludową. Wystawę przygotowała p. Małgorzata Nodzyńska- Wilczek. W tym niezmiernie gustownym i eleganckim wnętrzu odbyły się główne uroczystości. Zebranych przywitał dyrektor Józef Kochniarczyk oraz marszałek Tadeusz Samborski- współgospodarz uroczystości. Obaj panowie upamiętnili w swych słowach dzień pierwszy września oraz uczczono chwilą ciszy poległych. Następnie głos zabrali przybyli goście, wśród których należy wymienić: panią poseł Monikę Wielichowską, radnych Marka Dyducha, Zbigniewa Szczygła i Juliana Golaka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD - panią Wandę Gołębiowską, dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD – pana Jerzego Więcławskiego, dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji - panią Małgorzatę Sandecką reprezentującą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, burmistrza miasta Nowa Ruda - pana Tomasza Kilińskiego, wójta gminy Nowa Ruda – panią Adriannę Mierzejewską, aktorów teatralnych i filmowych – panią Emilię Krakowską, prof. Stanisława Górkę oraz panią Aurelię Sobczak. Ponadto szkołę swoją obecnością zaszczycili ksiądz biskup Adama Bałabuch, prof.dr hab. Danuta Sosnowska - dyrektor Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Zachwieja – dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, panią Teresę Józefiak - Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kłodzku, a także przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej, służb mundurowych, sołtysi, przedstawiciele kuratorium, dyrektorzy placówek oświatowych, a także partnerzy zagraniczni. W swoich licznych przemówieniach często odwoływano się do wzoru, jaki stanowi po dziś dzień Władysław Stanisław Reymont. W kolejnej części odczytano uchwałę o nadaniu technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie imienia Władysława Stanisława Reymonta. Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie sylwetki patrona przez p. Joannę Kudryńską- Antonik. Po prezentacji multimedialnej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten niezwykły w historii szkoły dzień oraz dokonano ceremonii wbijania gwoździ w drzewiec nowego sztandaru technikum. Następnie dyrektor szkoły p. Józef Kochniarczyk wręczył sztandar społeczności uczniowskiej ze słowami: Drodzy uczniowie, niech ten sztandar będzie dla Was tym, co najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania. Przekazuję sztandar w Wasze ręce – niech będzie on symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Następnie uroczyście powitano i przyjęto ślubowanie uczniów klas pierwszych. Kolejnym punktem było wręczenie powierzeń dyrektorom szkół i jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczynających nową kadencję w bieżącym roku szkolnym. Wśród nich był oczywiście dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych – pan Józef Kochniarczyk. Po wyprowadzeniu sztandarów część artystyczną rozpoczęło wystąpienie pani Emilii Krakowskiej, która radziła uczniom, jak dbać o mowę polską. Ta wspaniała aktorka nie kryła zachwytu szkołą, uroczystością, a także bożkowskimi krajobrazami. Następnie nadszedł czas na wysłuchanie Reymonta – pan Stanisław Górka oraz pani Aurelia Sobczak w niezwykle obrazowy sposób przedstawili fragmenty powieści „Chłopi”. Część artystyczną zakończył występ fortepianowy uczennicy Agnieszki Gniwek. Po skończonej uroczystości goście udali się na nie mniej uroczysty obiad, po czym mieli okazję zakosztować słynnej już bożkowskiej biesiady- wyszukane zakąski, pulchniutkie ciasta, świeże sałatki, aromatyczne napoje, a nade wszystko wyśmienity tort- jakże by inaczej- z podobizną Władysława Stanisława Reymonta. Biesiadę przygotowywały panie Katarzyna Korus- Szydło, Julia Tasz oraz Jowita Proszek. Należy w tym miejscu podkreślić że ogrom pracy włożyli w tę uroczystość wspaniali uczniowie- profesjonalnie i z chęcią pomagali na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Zespół Szkół Agrotechnicznych na początku uroczystości odebrał od pana marszałka gratulacje wyboru znamienitego patrona. Podziękowano także tym którzy przygotowywali uroczystość. Poza wymienionymi byli to p. Joanna Dziadosz (scenariusz), p. Angelika Ratajczak, p. Grzegorz Szydło (sprawy techniczne), p. Beata Legieć, p. Katarzyna Kiełczewska- Wachowska, p. Mirosława Krukowska, p. Henryk Kosmaty, p. Dorota Pudełko, p. Marek Krukowski (fotografia) oraz nauczyciele- bibliotekarze którzy przygotowali okolicznościową broszurę- p. Halina Gabryś oraz p. Arkadiusz Czerniawski. Podziękowania należą się także pracownikom administracji za ogromną pomoc- od dekoracji po przygotowanie biesiady. W pewnym sensie ZSA w Bożkowie jest szkołą unikatową – poza nauczaniem i wychowywaniem mamy doświadczenie w organizacji imprez – nasz kadra jest zgrana, co przekłada się na atmosferę w pracy. Jesteśmy szkołą usytuowaną na wsi; szkołą kameralną, ale nie małą! Do tego spełniamy marzenia – od małej wiejskiej szkoły rozwinęliśmy się w nowoczesne i zmodernizowane centrum kształcenia. Jesteśmy pewni, że Władysław Stanisław Reymont – nietuzinkowy Polak, samorodny talent, malarz słowem, miłośnik kultury ludowej, Noblista i w końcu patron naszego technikum byłby z nas dumny.