Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

DYREKTOR ZSA W BOŻKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 KOSTKI BRUKOWEJ

 DRZEWA OPAŁOWEGO

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.06.2019 GODZ. 12:00

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie ogłasza nabór na stanowisko: kierownika administracyjno - gospodarczego.

Termin składania aplikacji do 10.05.2019 r. do godz. 12:00

http://zsa.nbip.pl/zsa/?id=106