Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZSA w Bożkowie

w zakładce Oferty pracy - 2018.

Termin składania aplikacji do 29.05.2018 r. do godz. 11:00

 

Proszę o składanie do 08.06.2018 wniosków dotyczących przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych " wczasy pod gruszą".

Proszę o składanie oświadczeń o dochodach do 30.04.2018 w sekretariacie szkoły.
Dziękuję Przewodnicząca KS