Historia Naszej Placówki w pigułce

1946r.
W bożkowskim pałacu działa Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy ,Nawożenia i Gleboznawstwa. Tę datę uznajemy za początek działalności Oświatowej Placówki Rolniczej w Bożkowie.

1951r.
W Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych powstała koncepcja przeniesienia z Elbląga do Bożkowa Centralnej Szkoły Administracji Rolnej.

12 grudnia 1951r.
Rozpoczął pracę Ośrodek Szkoleniowy Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych . Funkcję Dyrektora Ośrodka pełnił Wojciech Starzyński.

1954r.
Funkcję dyrektora powierzono Leonowi Markiewiczowi.

1956r.
Zostaje utworzone 2-letnie Technikum Rolnicze o specjalnym programie nauczania przygotowujące kadry dla rolnictwa. Ta data uznawana jest za początek działalności Szkoły.

1958r.
Powstaje 5-letnie młodzieżowe Technikum Rolnicze.

1 wrzesień 1959r.
Zostaje utworzona 2-letnia Szkoła Ogrodnicza przekształcona w 1964r. w Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą.

25 maja 1968r.
Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego i położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły.

1 września 1971r.
Rozpoczęto nabór do 3-letniego Technikum Rolniczego po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

27 listopada 1971r.
Oddano do użytku nowy budynek szkolny.

1972r.
Po kilkunastoletniej przerwie reaktywowano kształcenie dla dorosłych, początkowo w trzyletnim Technikum Rolniczym.

1 września 1973r.
Rozpoczyna działalność 3-letnie Technikum Hodowlane i Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Czerwiec 1974r.
Minister Rolnictwa nadaje Szkole imię Batalionów Chłopskich, oficjalne uroczystości z tym związane odbyły się 17-18 maja 1975r.

1975r.
Rozpoczyna się budowa internatu, którą ukończono w 1979 r.

1 września 1975r.
Utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.

Historia Naszej Placówki w pigułce

1946r.
W bożkowskim pałacu działa Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy ,Nawożenia i Gleboznawstwa. Tę datę uznajemy za początek działalności Oświatowej Placówki Rolniczej w Bożkowie.

1951r.
W Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych powstała koncepcja przeniesienia z Elbląga do Bożkowa Centralnej Szkoły Administracji Rolnej.

12 grudnia 1951r.
Rozpoczął pracę Ośrodek Szkoleniowy Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych . Funkcję Dyrektora Ośrodka pełnił Wojciech Starzyński.

1954r.
Funkcję dyrektora powierzono Leonowi Markiewiczowi.

1956r.
Zostaje utworzone 2-letnie Technikum Rolnicze o specjalnym programie nauczania przygotowujące kadry dla rolnictwa. Ta data uznawana jest za początek działalności Szkoły.

1958r.
Powstaje 5-letnie młodzieżowe Technikum Rolnicze.

1 wrzesień 1959r.
Zostaje utworzona 2-letnia Szkoła Ogrodnicza przekształcona w 1964r. w Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą.

25 maja 1968r.
Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego i położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły.

1 września 1971r.
Rozpoczęto nabór do 3-letniego Technikum Rolniczego po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

27 listopada 1971r.
Oddano do użytku nowy budynek szkolny.

1972r.
Po kilkunastoletniej przerwie reaktywowano kształcenie dla dorosłych, początkowo w trzyletnim Technikum Rolniczym.

1 września 1973r.
Rozpoczyna działalność 3-letnie Technikum Hodowlane i Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Czerwiec 1974r.
Minister Rolnictwa nadaje Szkole imię Batalionów Chłopskich, oficjalne uroczystości z tym związane odbyły się 17-18 maja 1975r.

1975r.
Rozpoczyna się budowa internatu, którą ukończono w 1979 r.

1 września 1975r.
Utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.

strona 1

11 luty 1976r.
Decyzją Wojewody Wałbrzyskiego powołano Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich, skupiający wszystkie typy szkół.

1 września 1976r.
Utworzono 5-letnie Technikum Hodowlane. W tym roku jak również w kolejnych latach były otwierane 3-letnie Srednie Studium Zawodowe Rolnicze, wieczorowe i zaoczne w szkołach filialnych w Kłodzku, Lądku Zdroju, Lewinie Kłodzkim i Szczytnej.

Marzec 1978r.
Z okazji pięciolecia pracy Telewizyjnego Technikum Rolniczego Szkoła otrzymała list gratulacyjny Ministra Rolnictwa. Jubileusz był świętem Szkoły, ponieważ była ona jednym ze współorganizatorów telewizyjnego nauczania. Nauczyciele Czesława Borkowska i Władysław Król opracowali i wygłaszali przed kamerami pierwsze wykłady.

1 września 1978r.
Utworzono Zasadniczą Szkołę Hodowlaną.

1 września 1979r.
Rozpoczyna działalność 2-letnie Policealne Studium Rolnicze Zaoczne.

1 września 1983r.
Powstaje 2-letnia Szkoła Przysposabiająca do zawodu rolnika.

1 września 1989r.
Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych zostaje Anna Mysza.

1 września 1989r.
Utworzone zostaje 4-letnie Liceum Zawodowe dla dziewcząt o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe.

1 września 1991r.
Funkcję dyrektora objął Tadeusz Gąska.

1 września 1995r.
Powstaje Liceum Rolnicze dla chłopców o specjalności rolnik-mechanik.

1 września 1996r.
Funkcję dyrektora powierzono Zbigniewowi Taszowi.

1 września 1997r.
Rozpoczyna działalność 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

strona 2

1 września 1998r.
Utworzono 5-letnie Liceum Agrobiznesu oraz Policealne Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

1 września 1998r.
Rozpoczyna działalność Oddział Zamiejscowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

1 grudnia 1998r.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich.

1 września 1999r.
Utworzono Liceum Ogólnokształcące i Liceum Zawodowe o kierunku mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.

1 września 2001r.
Dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Gąska.

1 września 2002r.
Szkoła rozpoczyna kształcenie w 4-letnim Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 2-letniej Szkole Policealnej kierunek technik agrobiznesu oraz 1-rocznej kierunek opiekunka środowiskowa, w 3-letniej Zasadniczej Szkole Wielozawodowej kierunki rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

1 września 2003r.
Powstaje 4-letnie Technikum Agroturystyczne realizujące program autorski opracowany przez nauczycieli naszej Szkoły oraz 3-letnie Technikum Mechaniczne.

29 grudnia 2003r.
Na sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podjęta została uchwała przekazująca Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.

Marzec 2004r.
Podpisano porozumienie z przedstawicielami regionu Aosty na mocy którego uczniowie naszej Szkoły rozpoczną staż i pracę we Włoszech w ramach programu Equal. Program był kontynuowany do roku 2008.

Kwiecień 2004r.
Spotkanie organizacyjne i określenie warunków współpracy ze szkołą rolniczą w Challuy we Francji.

Wrzesień 2004r.
Gościmy grupę uczniów i nauczycieli z Francji .

Styczeń 2005r.
Organem prowadzącym Szkołę został Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

1 grudnia 2005r.
Pełniącym obowiązki dyrektora zostaje Jerzy Gara.

strona 3

12 czerwca 2006r.
Dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych zostaje Józef Kochniarczyk.

13-14 październik 2006r.
Uroczyste obchody 60-lecia Rolniczej Placówki Oświatowej i 50-lecia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. I Zjazd Absolwentów.

Luty 2007r.
Podpisano umowę o współpracy ze Szkołą w Kostelcu nad Orlicą.

Wrzesień 2007r.
Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie przez przedstawicieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Euroregionu Glacensis Ziemi Kłodzkiej, Powiatu Kłodzkiego.

1 września 2008r.
Zostaje utworzona 1-roczna Szkoła Policealna w zawodzie rolnik.

Listopad 2008r.
„Rolnictwo jednoczy młodzież” - na zaproszenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych, uczniowie Szkoły Rolniczej z Obernai w Alzacji odwiedzili naszą Szkołę. Program pobytu obejmował zwiedzanie Dolnego Sląska, gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz realizację projektów sportowych, gastronomicznych, przyrodniczych, plastycznych i matematycznych.

1 września 2009r.
Rozpoczęto kształcenie w 4-letnim Technikum o specjalności architektura krajobrazu i Szkole Policealnej w zawodzie Technik BHP.

Czerwiec 2009r.
Obchody Swięta Szkoły. Debata z udziałem kandydatów na Europosłów połączona z prawyborami do Parlamentu Europejskiego.

Listopad 2009r.
W ramach współpracy młodzież naszej Szkoły wyjeżdża do Szkoły Rolniczej w Obernai.

1 września 2010r.
Rozpoczyna się realizacja innowacji programowej „klasa mundurowa” w Technikum Agrobiznesu. Utworzono Szkołę Policealną w zawodzie Technik Rolnik.

Październik 2010r.
Wizyta uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej Szkoły Rolniczej z Francji . Wspólna realizacja projektów.

Maj 2011r.
Pod opieką dydaktyczną nauczycieli naszej Szkoły grupa młodzieży z Hiszpanii w ramach programu Leonardo Da Vinci odbywa praktyki zawodowe.

3 czerwca 2011r.
Obchody 65-lecia Oświaty Rolniczej w Bożkowie oraz 60-lecia Zespołu Szkół Agrotechnicznych. II Zjazd Absolwentów.

strona 4

Wrzesień 2011r.
Uczniowie Technikum Agrobiznesu wyjechali na praktyki zawodowe do Saksonii. Podczas trzytygodniowej praktyki młodzież mogła zapoznać się z nowoczesną hodowlą bydła, trzody oraz nowoczesną techniką rolniczą.

Wrzesień 2011r.
Rozpoczyna się realizacja projektu „Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji”.

Lipiec 2012r.
Pierwsza edycja obozu językowego English Camp. Zajęcia prowadzą wolontariusze z Organizacji WIESKO ze Stanów Zjednoczonych.

1 września 2012r.
Rozpoczęto kształcenie w 4-letnim Technikum o specjalności Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 4-letnim Technikum Mechanicznym oraz Szkole Policealnej w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej.

Grudzień 2012r.
Zakończono przebudowę Szkoły i kontynuowane są końcowe prace w internacie.

Luty 2013r.
Oddano do użytku internat dla 60 osób.

1 września 2013r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z otwarciem szkoły po zakończeniu projektu przebudowy.

1 września 2013r.
Rozpoczęto realizację w Technikach innowacji programowej z wychowania fizycznego.

Grudzień 2013r.
Wychodzi pierwszy numer Kuriera ZSA- biuletynu informacyjnego.

Styczeń 2014r.
„ Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie” -konferencja regionalna.

Kwiecień 2014r.
Gościmy w naszej Szkole generała Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego i jedynego Polaka w kosmosie.

19 września 2014r.
Rozpoczynają działalność Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - kwalifikacja R.3. w zawodzie rolnik.

strona 5

Kwiecień 2015r.
Wybory patrona Technikum, którym został Władysław Stanisław Reymont.

1 września 2015r.
Uroczystość nadania Technikum imienia Władysława Stanisława Reymonta. Gościem tej uroczystości była Emilia Krakowska, aktorka, odtwórczyni roli Jagny z „Chłopów” W. S. Reymonta.

1 września 2015r.
Rozpoczęto realizację innowacji programowej z zakresu nauki jazdy samochodem i ciągnikiem w Technikach i Szkole Policealnej.

28 stycznia 2016r.
Rozpoczyna działalność Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- kwalifikacja R.16. w zawodzie technik rolnik.

3 czerwca 2016 r.

Obchody 70-lecia Rolniczej Placówki Oświatowej i 60-lecia istnienia szkoły. III Zjazd Absolwentów.

 

26 czerwca 2016 r.

V edycja obozu językowego English Camp.

 

9-10 listopada 2016 r.

I Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich.

 

Listopad – grudzień 2016 r.

Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zakupiono Forda Transita, który na pewno przyda się na wyjazdy konkursowe, wycieczki i szkolenia oraz ciągnik z przyczepą do nauki jazdy.

 

14 marca 2017 r.

Gościliśmy w naszej szkole prof. Tadeusza Trziszkę z promocją projektu Zielona Dolina.

 

3 lipca 2017 r.

VI edycja obozu językowego English Camp.

 

10 listopada 2017 r.

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Bożkowskiego Centrum Umiejętności. II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich.

 

7 marca 2018 r.

Podpisanie umowy partnerskiej z Uniwersytetem Przyrodniczym i przedstawicielami powiatów o wspólnej realizacji projektu „Czas na zawodowców”.

 

25 czerwca 2018 r.

VII edycja obozu językowego English Camp. Tematem wiodącym będzie 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

3 września 2018 r.

Zakończenie projektu pn. „ Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności”.

W wyniku realizacji projektu BCU wybudowana została infrastruktura potrzebna do nauczania praktycznego i egzaminowania, m.in. w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii.

 

3 września 2018 r.

Szkoła rozpoczęła kształcenie w 4-letnim technikum o specjalności technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

12-14 października 2018 r.

XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „ Mówimy Reymontem”, w którym główną nagrodą jest wyjazd do Kanady. Nasza uczennica Arleta Rowińska zajęła pierwsze miejsce i w czerwcu wyjedzie do Kanady.

 

1 września 2019 r.

Zmiana nazwy Szkoły na Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie.

 

1 września 2019 r.

Rozpoczęto kształcenie w 4-letnim technikum oraz 5-letnim technikum na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności technik weterynarii.

 

27 września 2019 r.

Zostało odpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu z Czeską Szkołą zawodową w Kralikach.