Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne  i fizykoterapeutyczne.
Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
- profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Perspektywy pracy:

  • lecznice dla zwierząt
  • zoo
  • laboratoria weterynaryjne
  • zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka
  • gospodarstwa rolne i agroturystyczne
  • schroniska dla zwierząt
  • szkoły

Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo

 opis na strone TW