„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. ”

                                                                                                                       (Jan Paweł II)

Jubileusz 75-lecia  Oświaty Rolniczej

i 65-lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

          Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie obchodził w dniu 18 czerwca 2021 r. swoje wielkie święto. Był to Jubileusz 75-lecia Oświaty Rolniczej  i 65-lecia istnienia tej szkoły.

         Oba jubileusze stały się przyczynkiem do piątkowej uroczystości zorganizowanej przez Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a poprzedzonej okolicznościową mszą w miejscowym kościele z udziałem księdza biskupa Adama Bałabucha. Jednocześnie z tej okazji  delegacja uczniów pod opieką nauczycieli złożyła symboliczne kwiaty na grobach  byłych dyrektorów szkoły. Po mszy wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą dętą udali się w korowodzie na boisko szkolne, gdzie odbyła się plenerowa akademia. Mocno zaznaczyli w niej swój udział byli i obecni pracownicy, uczniowie i absolwenci, nie zabrakło przedstawicieli rządu i parlamentu, władz oraz instytucji centralnych, wojewódzkich i lokalnych, samorządowców, pracodawców, partnerów krajowych i zagranicznych oraz wiernych przyjaciół tej szkoły. Uroczystą akademię prowadzili nauczyciele – Pani Angelika Ratajczak – Kot oraz Pan Konrad Piłat oraz uczniowie – Paulina Antosz oraz Grzegorz Jania. Nad jej przebiegiem czuwała Pani Joanna Dziadosz. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły na profesjonalnie przygotowaną scenę polski hymn narodowy wykonała noworudzka orkiestra dęta pod kierunkiem  kapelmistrza Pana Marka Bieli. Akademię  rozpoczęto polonezem – polskim tańcem narodowym w wykonaniu uczniów DZS w Bożkowie. Grupę taneczną przygotowała Pani Dorota Pudełko, a w jej skład weszli: Ewa Termena, Adam Termena,

Łukasz Dzik, Piotr Pachołek, Patryk Bzymek, Angelika Dec, Julia Peszko, Wanessa Cieślik

            Po hymnie w  części oficjalnej wystąpił dyrektor szkoły Pan Józef Kochniarczyk.  Pan dyrektor przywitał wszystkich zebranych, podziękował przybyłym gościom za ich obecność i uświetnienie  tej doniosłej uroczystości oraz  podkreślił, że przebiega ona pod hasłem ,,Spotkanie przeszłości z przyszłością oraz młodości z doświadczeniem". Zaznaczył też, że spotkania jubileuszowe absolwentów i całego środowiska szkolnego tej rolniczej placówki oświatowej stały się już bożkowską konwencją i na trwałe wpisują się w jej kalendarz. Wskazywał na pracę i  trud podejmowanych działań, upór, konsekwencję i cierpliwość wielu pokoleń tworzących losy tej szkoły w szerzeniu oświaty i polskości na ziemiach zachodnich w powojennej Polsce. Mówiąc o przyszłości, wspomniał o dalszych planach rozwojowych bożkowskiej placówki, cytował Władysława Stanisława Reymonta – patrona bożkowskiego technikum - mówiąc: „Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia”,  zachęcał do zamieniania marzeń w rzeczywistość, a  kończąc podsumował, że  jutro tej szkoły zaczyna się dzisiaj. Na przykładzie szkoły w Bożkowie widać, jak mocno zmieniły się realia w kształceniu rolniczym i wokół niego, jak wielki krok zrobiono w kierunku unowocześnienia edukacji popartej kształceniem praktycznym. Uczyniono to siłą ponad 6,5 tys. uczniów oraz 363 nauczycieli.

           Następnie przemawiali zaproszeni goście i absolwenci szkoły, m. in.:
- w imieniu Ministra Pana Michała Dworczyka, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina Krzyżanowskiego oraz Radnych  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Radny Pan Jerzy Dec,

- Wójt Gminy Nowa Ruda Pani Adrianna Mierzejewska

- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław Pan Tomasz Krzeszowiec  - w  imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie - Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Pan Ireneusz Leśnikowski,- w imieniu Ministra Edukacji i Nauki oraz własnym - Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk,          - poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Wielichowska,                                    - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marcin Gwoźdź,                                                - przedstawiciel absolwentów naszej szkoły prof. dr hab. inż. Pan Tadeusz Trziszka.       Miłym akcentem  był fakt, że w czasie akademii absolwenci złożyli gratulacje na ręce pana Dyrektora, dziękując jednocześnie za regularną organizację zjazdu absolwentów.
              Z okazji jubileuszu otrzymaliśmy także listy gratulacyjne od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Michała Dworczyka, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Burmistrza Miasta Nowa Ruda, Gminy Radków, Wójta Gminy Kłodzko, poetki Pani Stanisławy Łowińskiej oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej i SP nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie. Za wszystkie listy serdecznie dziękujemy. 

          W części artystycznej wystąpiła grupa taneczna naszej szkoły, która dodatkowo wykonała walca w formie dwuparowej oraz taniec belgijkę. Ponadto uczennice naszej szkoły: Julia Radziszewska, Sara Piszczyk, Maja Czechowska, Maja Muczyńska i Aleksandra Muraszko oraz absolwent Radosław Kopalko uświetnili akademię wystąpieniami wokalnymi.


           Akademia była okazją do wręczenia honorowych odznak ,,Zasłużony dla rolnictwa”. Są one nadawane za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nagrodzonych znalazły się następujące osoby: prof. dr hab. inż. Pan Marian Kuczaj, dr hab. inż. Józef Cież oraz dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Pan Marek Tarnacki w imieniu którego  odznakę odebrał zastępca Pan Andrzej Znamirowski. Odznaki i legitymacje wręczał w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Pan Ireneusz Leśnikowski i towarzyszyli mu w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Radny Jerzy Dec, Pani Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska oraz Poseł na Sejm RP Pan Marcin Gwóźdź.

           W dalszej części uroczystości Dyrektor i Wicedyrektor DZS w Bożkowie wręczyli medale ,,Przyjaciel szkoły” za szczególne zasługi na rzecz szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 1. Ksiądz Biskup Adam Bałabuch

 1. Dolnośląska Izba Rolnicza

 1. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

 1. Profesor  doktor  habilitowany inżynier Pan Tadeusz Trziszka

 1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Roślin

 1. Powiat Kłodzki

 1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kłodzku

 1. Powiatowa Policja w Kłodzku

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku

 1. Gmina Kłodzko

 1. Gmina Nowa Ruda

 1. Miasto i Gmina Radków

 1. Miasto Nowa Ruda

 1. Rada Rodziców Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych

 1. Straż Graniczna w Kłodzku  

 1. 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie

 1. Pan Krzysztof Hyla

 1. Pan Piotr Radzik

 1. Pan Krzysztof Dziechciaronek

 1. Pani Celina Tur-Kornelska

 1. Pan Thaddaus Ziesch

          Jednym z punktów spotkania była  przedstawiona przez nauczycielkę naszej szkoły Panią Małgorzatę Nodzyńską-Wilczek skrócona historia naszej szkoły. Szczegółowe informacje związane z losami placówki zawarte zostały także w monografii, która powstała z okazji jubileuszu., przygotowana w głównej mierze przez nauczycielki naszej szkoły: p.Halinę Gabryś i Joannę Kudryńską-Antonik. Aby upamiętnić tę uroczystość przygotowana została przez panią Małgorzatę Piątek-Dacynę tablica pamiątkowa, która zawisła w budynku szkoły. Po zakończeniu akademii jej odsłonięcia dokonali: Radny Pan Jerzy Dec, Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ireneusz Leśnikowski, Przewodniczący DIR Powiatu Kłodzkiego Pan Leszek Bobula oraz  Dyrektor i Wicedyrektor  Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. 

              Po akademii wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany m. in. przez nauczycieli DZS w Bożkowie - Panie: Katarzynę Korus – Szydło, Kamilę Mackiewicz, Julię  Tasz i Sylwię Radaczyńską oraz uczniów  i pracowników naszej szkoły.                                                                                    O godzinie 14.00 odbył się VII Sudecki Pokaz Maszyn w Bożkowskim Centrum Umiejętności. Współorganizatorem tego wydarzenia była Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz firma Agromat, a współpracował z nimi z naszej strony Pan Kamil Kud. Pokaz rozpoczął się od przywitania gości przez dyrektora DZS w Bożkowie. Następnie Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu Panu Józefowi Kochniarczykowi. Ciągniki rolnicze oraz prasę marki Kubota dostarczyła firma Agromat z Braszowic będąca dealerem marki. Podczas pokazu odbyło się szkolenie dla rolników i uczniów na zestawie demonstracyjnym Kubota Democase – symulator do rolnictwa precyzyjnego składający się z komputera, oprogramowania, kierownicy oraz makiety rozsiewacza nawozu. W trakcie przeprowadzono także konkurs z nagrodami dotyczący bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Przybyli rolnicy aktualne informację z jednostek działających na rzecz rolnictwa na Dolnym Śląsku takich jak ARMiR, KRUS i DIR. W czasie pokazu zostało zasadzone także pamiątkowe drzewko – platan klonolistny. W tym punkcie programu oprócz pozostałych uczestników i okolicznych rolników udział wzięli - Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie - Pan Ireneusz Leśnikowski, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Komorowski, Dyrektor Wydziału Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Sławomir  Jachimowski, absolwent DZS w Bożkowie – prof. dr hab. inż. Pan Marian Kuczaj, Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Leszek Bobula, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Magdalena Salińska, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu Pani Ewa Pawelec i  Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie Pan Józef Kochniarczyk.

      W czasie spotkania była możliwość zwiedzenia pałacu, z czego skorzystali szczególnie absolwenci starszych roczników, ci, którzy uczyli się w jego pomieszczeniach.

      Następnie odbyły się spotkania naszych dawnych uczniów i nauczycieli, a wieczorem większość udała się na Bal Absolwentów do restauracji „Nova Renoma” w Nowej Rudzie. W tym dniu wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić szkołę i pałac oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

      Piątkowa uroczystość przygotowana przez Komitet Organizacyjny Zjazdu pod przewodnictwem pani Anny Błotnickiej przebiegała z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, zapewniona była opieka medyczna. Nad porządkiem czuwała  OSP Bożków.  Za tę organizację i pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania (nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i innym osobom zangażowanym) serdecznie dziękujemy!

      Jubileusz nie mógłby się odbyć, gdyby nie nasi sponsorzy i darczyńcy.  Wśród nich wyróżniamy:

 1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

 1. Urząd Miasta Nowa Ruda

 1. Urząd Gminy Nowa Ruda

 1. Urząd Miasta i Gminy Radków

 1. Powiatowa Izba Rolnicza w Kłodzku

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie

 1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

 1. Firma Vulcan

 1. Uzdrowiska Kłodzkie Staropolanka

 1. Wytwórnia Wód Mineral Gorzanów 

 1. Firma Kozak i Spółka

 1. Gospodarstwo Rolne Jadwiga i Krzysztof Hyla

 1. Gospodarstwo Rolne Leszek Bobula

 1. Cukiernia Ratajczak

 1. Firma Kamivend

 1. Piekarnia Machela

 1. Państwo Adam i Magdalena Żakowscy

 1. Ogrodnictwo Bożków – Włodzimierz i Jadwiga Janusz  

 1. Firma Rewaloryzacyjna Agnieszka Michalska

 1. Sołectwo Bożków

Za okazaną  pomoc i wsparcie składamy im gorące podziękowania.


Od nowego roku DZS  w Bożkowie stanie się jedną z 61 szkół podległych resortowi rolnictwa i rozwoju wsi. To powinno dać tej szkole jeszcze większe możliwości kreatywności i odpowiedzialności, uczynić ją bardziej atrakcyjną dla młodzieży i dorosłych. Tym bardziej, że dysponuje doskonałym zapleczem do prowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminowania, jest otwarta na kolejne inwestycje w oświatę rolniczą i postęp, łącząc doskonale tradycję z nowoczesnością.

 

Galeria zdjęć