W dniu 11 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim odbył się Konkurs Powiatowy o Bezpieczeństwie pod nazwą Przewiduj ! Unikaj ! Reaguj ! „Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń.” W konkursie wzięła udział drużyna uczniów z Technikum Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta, Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie w składzie:

- Arnold Bukowski – klasa III TA;

- Rafał Darłak – klasa III TA;

- Aleksander Bońkowski – klasa III TA.

Uczniowie zobligowani byli do przywiezienia na Konkurs wykonanej przez siebie ulotki „informującej o negatywnych skutkach spożywania alkoholu” oraz w czasie konkursu do rozwiązania tekstu z jednokrotnym wyborem i udzielenia praktycznej pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom uczestniczącym w wypadku samochodowym.

Wszystkie drużyny wykonywały jednakowe zadania.

W konkursie brało udział 6 drużyn ze szkół średnich z terenu Powiatu Kłodzkiego. Drużyna z Technikum Agrobiznesu im. Władysława St. Reymonta – klasa mundurowa Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie uplasowała się na drugim miejscu. Gratulacje!.

St.B.