Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim finale „Olimpiady Wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” dla uczniów szkół rolniczych województwa dolnośląskiego pn. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Oddziały Regionalne KRUS.

Podstawowym celem Olimpiady jest upowszechnienie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród uczniów szkół rolniczych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Finał olimpiady odbył się dnia 22 listopada 2019 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ponad 30 uczniów z 11 szkół rolniczych województwa dolnośląskiego miało do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań.

Laureatami olimpiady zostali:

  • Kacper GULBINOWICZ z III klasy technikum agrobiznesu, który wywalczył III miejsce i nagrodę rzeczową – telewizor,

  • Jakub JABŁOŃSKI z II klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który został wyróżniony i dostał tablet.

Kacprowi i Jakubowi gratulujemy!

Przypominamy, że jest to kolejny sukces uczniów naszej szkoły biorących udział w tej Olimpiadzie. W 2007 r. Mirosława Szylle zdobyła III miejsce, w 2010r. Mateusz Dziechciaronek zdobył II miejsce, w 2011r. Klaudia Dąbrowa zdobyła II miejsce, w 2012 r. Piotr Koh zdobył III miejsce, w 2016r. I 2018r. Kacper Strusiński zajął IV miejsce, w 2017r. Mateusz Frączek zdobył III miejsce.

Opiekunem uczniów jest Anna Błotnicka.