W dniu 20 listopada br w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie zorganizowano zbiórkę krwi we współpracy z ekipą wyjazdową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Wałbrzych. Celem akcji było zwiększenie poboru krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się, pozyskanie wielokrotnych dawców krwi oraz promocja honorowego krwiodawstwa w lokalnej społeczności. Akcja skierowana była do uczniów i pracowników szkoły, a także lokalnej społeczności. Wszystkim krwiodawcom  za oddanie tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej  krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka serdecznie dziękujemy.