Dnia 9 czerwca 2017 roku uczniowie ZSA w Bożkowie: Mateusz Brodziak , Maciej Szturmiński  i Oliwia Sypień pod opieką  p. Małgorzaty Nodzyńskiej-Wilczek mieli zaszczyt uczestniczyć w paradzie pocztów sztandarowych, która odbyła się na Rynku we Wrocławiu z okazji inauguracji VIII edycji akcji „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” .  Koncert zespołów folklorystycznych z Ukrainy i Litwy poprzedziła parada ponad 100 pocztów sztandarowych z dolnośląskich szkół - uczestników akcji- „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.   Przed koncertem uczestniczyliśmy w uroczystości nadania przez mera Wilna insygniów Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.  W czasie koncertu uczniowie kwestowali  na rzecz ratowania polskich mogił na Kresach. Wydarzeniu patronowała TVP Polonia . Pomysłodawczynią  i koordynatorka, akcji jest dziennikarka Grażyna Orłowska-Sondej przy wsparciu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Do tak zaszczytnej akcji włączyła się młodzież z Technikum w Bożkowie, której przedstawiciele po raz kolejny wyjadą w lipcu na Ukrainę, aby ratować nekropolie na Ukrainie.

Uczniowie ZSA w Bożkowie