Kierunek dla osób aktywnych, chcących posiąść tajniki wiedzy na temat planowania i organizowania przedsięwzięć na terenach wiejskich. Na tym kierunku nauczysz się również prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej!