UWAGA!!! SŁUCHACZE KKZ - R.03. SEM. 3

Zajęcia z przedmiotu "Działalność gospodarcza w rolnictwie"  będą prowadzone  w sali A4 (w budynku głównym szkoły).