Uwaga słuchacze KKZ - RL.03 (sem.3) termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 upływa 09 września 2019 roku.