Spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie p. Wojciechem Kołodziejem i kierownikiem kulturalno - artystycznym p. Agatą Pilarską.

Wrocław, 20.04.2018 r.


Fot. uczestnicy praktyki z ZSA w Bożkowie