W dniu 10 grudnia, w Zespole Szkół Agrotechnicznych obchodzony był Światowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu z radcą prawnym poświęconym podstawowym prawom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności i wizerunku. Spotkanie było dla młodych ludzi bardzo cenną lekcją oraz cieszyło się dużym zainteresowaniem. Świadczyły o tym liczne pytania do pani prawnik, padające ze strony publiczności. Ponadto w internacie ZSA obyły się zajęcia profilaktyczne, które były świetną okazją do tego aby podyskutować oraz przepracować omawiane wcześniej prawa w formie warsztatowej. Na zakończenie młodzież mieszkająca w internacie przygotowała gazetkę tematyczną, aby spopularyzować wiedzę dotyczącą praw człowieka całej społeczności szkolnej.

Katarzyna Kiełczewska - Wachowska