do 9 września 2019 r. - termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020 r.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: pn. – pt. 7:30-15:30 lub u opiekuna kursu/ wychowawcy.

 

Dotyczy: uczniów klas IV technikum (kwalifikacja R.06; kwalifikacja T.15),  słuchaczy kursu (kwalifikacja RL.03) oraz zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesjach wcześniejszych.